Fen-Edebiyat FakültesiFizik

Fizik

Modern Fizik Laboratuvarı

2016-2017

 

 

 

Sorumlu Öğretim Üyeleri: Prof. Dr. Zikri Altun, Prof. Dr. Mithat Kaya, Prof. Dr. Özgür Delice

Sorumlu Araştırma Görevlisi:   Araş. Gör. Caner Değer (Oda: C112; Tel: 1344)

 

Dersin amacı: Modern Fiziğin doğmasına neden olan yeni fikirlerin somut şekilde anlaşılmasını sağlayacak deneyleri yapmaktır. Böylece Modern Fizik dersinde verilen kuramsal alt yapının görsel bir zemine oturtularak daha iyi anlaşılması sağlanmış olacaktır.

 

Dersin içeriği: *Rydberg sabitinin tayini, Hidrojen spektrumu, Girişim ve kırınım deneyleri, Foto iletkenlik, Elektronun e/m oranı tayını, Karacisim ışıması, Mikrodalgalar ve Manyetizma

 

Dersin Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Fen ve Mühendislik İçin Fizik 3 - Serway&Beichner                    

Concepts of Modern Physics - Arthur Beiser

Laboratuar Deney Föyleri           

 

Planlanan Öğrenme Etkinlikleri ve Öğretme Yöntemleri

Ders Anlatma, Problem Çözme, Laboratuar Çalışmaları, Grup Çalışması, Sayısal Uygulamalar, Ev ödevleri, Bilgisayarda grafik çizim teknikleri.

 

Öğrenme Çıktıları

Farklı alanları da içerecek şekilde deney yapma becerisi kazanacaklardır

Deneylerden elde edilen sonuçların istatistik hata analizleri yapabileceklerdir.

Deney ve sonuçlarını değerlendiren rapor yazma becerisini kazanacaklardır.

Yüksek teknoloji ürünü aygıtları kullanma becerisi kazanacaklardır.

Makroskopik ölçümlerden atomik yapıya yönelik bilgi elde edebileceklerdir.

Her şeyden önce takım çalışma becerileri gelişecektir.  

 

Haftalık Ders İçeriği

 1. Specific Charge of the Electron
 2. Atomic Spectra of Two-Electron System
 3. Electron Diffraction
 4. Characteristic X-rays of Copper
 5. Absorption of X-rays
 6. Photoelectric Effect
 7. Michelson Interferometer
 8. Zeeman Effect
 9. Compton Effect
 10. Atomic Force Microscopy (AFM)
 11. Magnetic Force Microscopy (MFM)

Bu sayfa Fizik tarafından en son 03.04.2017 12:49:58 tarihinde güncellenmiştir.