Komisyonlar

Ders Dağılımı ve Organizasyonu Komisyonu 

Prof. Dr. Kadir Esmer  -  kadir.esmer@marmara.edu.tr

Prof. Dr. İlhan Yavuz  -  ilhan.yavuz@marmara.edu.tr

Doç. Dr. Murat Erdem  -  merdem@marmara.edu.tr

 

Muafiyet ve İntibak Komisyonu (Af, Yatay, Dikey vs.)

Prof. Dr. Cumali Tav (Başkan)  -  ctav@marmara.edu.tr

Doç. Dr. Erdi Ata Bleda  -  ata.bleda@marmara.edu.tr

Dr. Öğr. Üyesi Cengiz Okay  -  cokay@marmara.edu.tr

 

Muafiyet ve Intibak Komisyonu (Yedek)

Prof. Dr. Özgür Delice  -  ozgur.delice@marmara.edu.tr

Prof. Dr. Mustafa Alevli  -  mustafaalevli@marmara.edu.tr

 

Ders ve Sınav Programları Komisyonu:

Doç. Dr. Murat Erdem  -  merdem@marmara.edu.tr

Arş. Gör. Dr. Gülşen Görk  -  gulsen.kosoglu@marmara.edu.tr

Arş. Gör. Dr. Saba Arife Karakaş  -  saba.bozpolat@marmara.edu.tr


ÇAP, YANDAL, vs Programları Komisyonu

Prof. Dr. Özgür Delice  -  ozgur.delice@marmara.edu.tr

Prof. Dr. İlhan Yavuz - ilhan.yavuz@marmara.edu.tr

Doç. Dr. Erdi Ata Bleda  -  ata.bleda@marmara.edu.tr

 

Ulusal ve Uluslararası Ofis Komisyonu:

Prof. Dr. Bülent O. Akkoyunlu (FARABİ)  -  bulentoktay@marmara.edu.tr

Doç. Dr. Erdi Ata Bleda (ERASMUS)  -  ata.bleda@marmara.edu.tr

Doç. Dr. Ayşe Yumak Yahşi (MEVLANA)  -  ayumak@marmara.edu.tr

 

Staj ve İş Yeri Eğitimi Komisyonu:

Doç. Dr. Murat Erdem  -  merdem@marmara.edu.tr

Dr. Öğr. Üyesi Cengiz Okay  -  cokay@marmara.edu.tr

 

Strateji Planlama ve Geliştirme Komisyonu:

Prof. Dr. Uğur Yahşi  -  uyahsi@marmara.edu.tr

Prof. Dr. Mithat Kaya  -  mithat.kaya@marmara.edu.tr

Prof. Dr. Bülent Akkoyunlu  -  bulentoktay@marmara.edu.tr

 

Kalite ve Akreditasyon Komisyonu (anket faaliyetleri):

Doç. Dr. Erdi Ata Bleda  -  ata.bleda@marmara.edu.tr

Doç. Dr. Murat Erdem  -  merdem@marmara.edu.tr

Doç. Dr. Caner Değer  -  caner.deger@marmara.edu.tr

 

Akademik Faaliyetler ve Bilimsel Organizasyonlar Komisyonu:

Prof. Dr. Mithat Kaya  -  mithat.kaya@marmara.edu.tr

Prof. Dr. Şahin Aktaş  -  saktas@marmara.edu.tr

Prof. Dr. Özgür Delice  -  ozgur.delice@marmara.edu.tr

Prof. Dr. Mustafa Alevli  -  mustafaalevli@marmara.edu.tr

 

Sanayi ile İşbirliğini Geliştirme Komisyonu:

Prof. Dr. Fatih Dumludağ  -  fatihdumludag@marmara.edu.tr

Doç. Dr. Murat Erdem  -  merdem@marmara.edu.tr

Doç. Dr. Caner Değer  -  caner.deger@marmara.edu.tr

 

Mali (Döner Sermaye) Kaynakları Geliştirme Komisyonu:

Prof. Dr. Kadir Esmer  -  kadir.esmer@marmara.edu.tr

Doç. Dr. Ayşe Yumak Yahşi  -  ayumak@marmara.edu.tr

Dr. Öğr. Üyesi Cengiz Okay  -  cokay@marmara.edu.tr

 

Etik Kurul Komisyonu

Prof. Dr. Uğur Yahşi  -  uyahsi@marmara.edu.tr

Prof. Dr. Mustafa Alevli  -  mustafaalevli@marmara.edu.tr

Doç. Dr. Erdi Ata Bleda  -  ata.bleda@marmara.edu.tr

 

İş Güvenliği ve Altyapı Geliştirme Komisyonu:

Doç. Dr. Ayşe Yumak Yahşi  -  ayumak@marmara.edu.tr

Arş. Gör. Dr. Gülşen Görk  -  gulsen.kosoglu@marmara.edu.tr

 

Mezuniyet ve Mezunlar ile İlişkiler Komisyonu:

Prof. Dr. İlhan Yavuz - ilhan.yavuz@marmara.edu.tr

Doç. Dr. Ayşe Yumak Yahşi  -  ayumak@marmara.edu.tr

Doç. Dr. Caner Değer  -  caner.deger@marmara.edu.tr

Dr. Öğr. Üyesi Tayfun Akyürek  -  tayfun.akyurek@marmara.edu.tr

Arş. Gör. Dr. Gülşen Görk  -  gulsen.kosoglu@marmara.edu.tr

 

Sosyal Faaliyetler Komisyonu:

Doç. Dr. Ayşe Yumak Yahşi  -  ayumak@marmara.edu.tr

Doç. Dr. Caner Değer  -  caner.deger@marmara.edu.tr

Arş. Gör. Dr. Gülşen Görk  -  gulsen.kosoglu@marmara.edu.tr

 

Tanıtım, Basın ve Halkla İlişkiler Komisyonu

Prof. Dr. Bülent O. Akkoyunlu  -  bulentoktay@marmara.edu.tr

Doç. Dr. Caner Değer  -  caner.deger@marmara.edu.tr

Araş. Gör. Dr. Gülşen Görk  -  gulsen.kosoglu@marmara.edu.tr

 

Bilişim ve Web Sayfası Komisyonu:

Doç. Dr. Erdi Ata Bleda  -  ata.bleda@marmara.edu.tr

Doç. Dr. Caner Değer  -  caner.deger@marmara.edu.tr

 

 


Bu sayfa Physics tarafından en son 22.03.2021 12:25:45 tarihinde güncellenmiştir.

HIZLI ERİŞİM