Komisyonlar

Ders Dağılımı ve Organizasyonu Komisyonu 

Prof. Dr. Zikri Altun

Doç. Dr. Erdi Ata Bleda

Doç. Dr. Murat Erdem

 

Muafiyet ve Intibak Komisyonu (Af, Yatay, Dikey vs.)

Prof. Dr. Kadir Esmer (Başkan)

Doç. Dr. Murat Erdem

Doç. Dr. Erdi Ata Bleda

 

Muafiyet ve Intibak Komisyonu (Yedek)

Doç. Dr. İlhan Yavuz

Doç. Dr. Mustafa Alevli

 

Ders ve Sınav Programları Komisyonu:

Prof. Dr. Zikri Altun

Doç. Dr. Erdi Ata Bleda

Doç. Dr. Murat Erdem

Araş. Gör. Saba Arife Karakaş


ÇAP, YANDAL, vs Programları Komisyonu

Prof. Dr. Özgür Delice

Doç. Dr. İlhan Yavuz

 

Ulusal ve Uluslararası Ofis Komisyonu:

Doç. Dr. Bülent O. Akkoyunlu (FARABİ)

Doç. Dr. Erdi Ata Bleda (ERASMUS)

Doç. Dr. Ayşe Yumak Yahşi (MEVLANA)

 

Staj ve İş Yeri Eğitimi Komisyonu:

Dr. Öğr. Üyesi Cengiz Okay

Doç. Dr.  İlhan Yavuz

 

Strateji Planlama ve Geliştirme Komisyonu:

Prof. Dr. Kadir Esmer

Prof. Dr. Mithat Kaya

Doç. Dr. Bülent Akkoyunlu

 

Kalite ve Akreditasyon Komisyonu (anket faaliyetleri):

Dr. Öğr. Üyesi Ali Zerentürk

Doç. Dr. Erdi Ata Bleda

 

Akademik Faaliyetler ve Bilimsel Organizasyonlar Komisyonu:

Prof. Dr. Zikri Altun

Prof. Dr. Mithat Kaya

Prof. Dr. Şahin Aktaş

Prof. Dr. Cumali Tav

 

Sanayi ile İşbirliğini Geliştirme Komisyonu:

Doç. Dr. Fatih Dumludağ

Doç. Dr. Murat Erdem

Araş. Gör. Caner Değer

 

Mali (Döner Sermaye) Kaynakları Geliştirme Komisyonu:

Prof. Dr. Kadir Esmer

Doç. Dr. Ayşe Yumak Yahşi

Dr. Öğr. Üyesi Cengiz Okay

 

Etik Kurul Komisyonu

Prof. Dr. Zikri Altun

Dr. Öğr. Üyesi Şölen Balcı

Araş. Gör. Dr. Gülşen Kösoğlu

 

İş Güvenliği ve Altyapı Geliştirme Komisyonu:

Doç. Dr. Ayşe Yumak Yahşi

Araş. Gör. Dr. Gülşen Kösoğlu

 

Mezuniyet ve Mezunlar ile İlişkiler Komisyonu:

Doç. Dr. İlhan Yavuz (Başkan)

Dr. Öğr. Üyesi Şölen Balcı (Üye)

Dr. Öğr. Üyesi Cengiz Okay (Üye)

Doç. Dr. Ayşe Yumak Yahşi (Yedek Üye)

Araş. Gör. Dr. Tayfun Akyürek (Yedek Üye)

Araş. Gör. Caner Değer (Yedek Üye)

 

Sosyal Faaliyetler Komisyonu:

Dr. Öğr. Üyesi Şölen Balcı

Doç. Dr. Ayşe Yumak Yahşi

Araş. Gör. Dr. Gülşen Kösoğlu
 

Tanıtım, Basın ve Halkla İlişkiler Komisyonu

Doç. Dr. Bülent O. Akkoyunlu

Araş. Gör. Dr. Gülşen Kösoğlu

Araş. Gör. Caner Değer


Bilişim ve Web Sayfası Komisyonu:

Doç. Dr. Erdi Ata Bleda

Araş. Gör. Caner Değer


Bu sayfa Physics tarafından en son 24.09.2018 17:57:18 tarihinde güncellenmiştir.

HIZLI ERİŞİM