Komisyonlar

Muafiyet ve İntibak Komisyonu (Af, Yatay, Dikey vs.)

Prof. Dr. Özgür Delice (Başkan)  - ozgur.delice@marmara.edu.tr

Doç. Dr. Erdi Ata Bleda  -  ata.bleda@marmara.edu.tr

Dr. Öğr. Üyesi Cengiz Okay  -  cokay@marmara.edu.tr

 

ÇAP, YANDAL, vs Programları Komisyonu

Doç. Dr. Murat Erdem  -  merdem@marmara.edu.tr

Doç. Dr. Caner Değer  -  caner.deger@marmara.edu.tr

Dr. Öğr. Üyesi Gülşen Görk  -  gulsen.kosoglu@marmara.edu.tr

 

Öğrenci Değişim Programları Komisyonu

Prof. Dr. Mustafa Alevli  -  mustafaalevli@marmara.edu.tr

Doç. Dr. Erdi Ata Bleda -  ata.bleda@marmara.edu.tr

 

Staj ve İş Yeri Eğitimi Komisyonu:

Prof. Dr. İlhan Yavuz  -  ilhan.yavuz@marmara.edu.tr

Doç. Dr. Murat Erdem  -  merdem@marmara.edu.tr

Dr. Öğr. Üyesi Cengiz Okay  -  cokay@marmara.edu.tr

 

Strateji Planlama ve Geliştirme Komisyonu:

Prof. Dr. Uğur Yahşi  -  uyahsi@marmara.edu.tr

Prof. Dr. Mithat Kaya  -  mithat.kaya@marmara.edu.tr

Prof. Dr. Bülent Akkoyunlu  -  bulentoktay@marmara.edu.tr

 

Sanayi ile İşbirliğini Geliştirme Komisyonu:

Prof. Dr. Kadir Esmer  -  kadir.esmer@marmara.edu.tr

Prof. Dr. Fatih Dumludağ  -  fatihdumludag@marmara.edu.tr

Doç. Dr. Murat Erdem  -  merdem@marmara.edu.tr

 

İş Sağlığı ve Güvenliği Komisyonu

Prof. Dr. Kadir Esmer  -  kadir.esmer@marmara.edu.tr

Doç. Dr. Ayşe Yumak Yahşi  -  ayumak@marmara.edu.tr

Dr. Öğr. Üyesi Ali Zerentürk - ali.zerenturk@marmara.edu.tr

 

Mezuniyet ve Mezunlar ile İlişkiler Komisyonu:

Prof. Dr. İlhan Yavuz - ilhan.yavuz@marmara.edu.tr

Doç. Dr. Ayşe Yumak Yahşi  -  ayumak@marmara.edu.tr

Doç. Dr. Caner Değer  -  caner.deger@marmara.edu.tr

 

Bilişim ve Web Sayfası Komisyonu:

Doç. Dr. Erdi Ata Bleda  -  ata.bleda@marmara.edu.tr

Doç. Dr. Caner Değer  -  caner.deger@marmara.edu.tr

Arş. Gör. Muhammed Haluk Seçuk - haluk.secuk@marmara.edu.tr

Arş. Gör. Doğukan Açıkgöz - dogukan.acikgoz@marmara.edu.tr

 


Bu sayfa Physics tarafından en son 09.05.2022 09:30:49 tarihinde güncellenmiştir.

HIZLI ERİŞİM