Fen-Edebiyat FakültesiFizik

Fizik

Komisyonlar

Ders Dağılımı ve Organizasyonu Komisyonu 

Prof. Dr. Uğur Yahşi

Doç. Dr. Fatih Dumludağ

Doç. Dr. Cumali Tav

 

Muafiyet ve Intibak Komisyonu (Af, Yatay, Dikey vs.)

Doç. Dr. Fatih Dumludağ (Başkan)

Doç. Dr. Cumali Tav

 

Muafiyet ve Intibak Komisyonu (Yedek)

Prof. Dr. Özgür Delice

Doç. Dr. Mustafa Alevli

Araş. Gör. Dr. Tayfun Akyürek

 

Ders ve Sınav Programları Komisyonu:

Prof. Dr. Zikri Altun

Doç. Dr. Cumali Tav

Araş. Gör. Saba Arife Karakaş


ÇAP, YANDAL, vs Programları Komisyonu

Doç. Dr. Fatih Dumludağ

Yrd. Doç. Dr. Cengiz Okay

 

Ulusal ve Uluslararası Ofis Komisyonu:

Doç. Dr. Bülent O. Akkoyunlu (FARABİ)

Doç. Dr. Erdi Ata Bleda (ERASMUS)

Yrd. Doç. Dr. Ayşe Yumak Yahşi (MEVLANA)

 

Staj ve İş Yeri Eğitimi Komisyonu:

Yrd. Doç. Dr. Cengiz Okay

Doç. Dr.  İlhan Yavuz

 

Strateji Planlama ve Geliştirme Komisyonu:

Prof. Dr. Kadir Esmer

Prof. Dr. Mithat Kaya

Doç. Dr. Büllent Akkoyunlu

 

Kalite ve Akreditasyon Komisyonu (anket faaliyetleri):

Yrd. Doç. Dr. Ali Zerentürk

Doç. Dr. Erdi Ata Bleda

 

Akademik Faaliyetler ve Bilimsel Organizasyonlar Komisyonu:

Prof. Dr. Zikri Altun

Prof. Dr. Mithat Kaya

Prof. Dr. Şahin Aktaş

 

Sanayi ile İşbirliğini Geliştirme Komisyonu:

Doç. Dr. Fatih Dumludağ

Doç. Dr. Bülent Akkoyunlu

Araş. Gör. Caner Değer

 

Mali (Döner Sermaye) Kaynakları Geliştirme Komisyonu:

Prof. Dr. Kadir Esmer

Yrd. Doç. Dr. Cengiz Okay

 

Etik Kurul Komisyonu

Doç. Dr. Bülent O. Akkoyunlu

Yrd. Doç. Dr. Şölen Balcı

Araş. Gör. Taner Kalaycı

 

İş Güvenliği ve Altyapı Geliştirme Komisyonu:

Yrd. Doç. Dr. Ayşe Yumak Yahşi

Araş. Gör. Taner Kalaycı

 

Mezuniyet ve Mezunlar ile İlişkiler Komisyonu:

Doç. Dr. İlhan Yavuz (Başkan)

Yrd. Doç. Dr. Şölen Balcı (Üye)

Yrd. Doç. Dr. Cengiz Okay (Üye)

Yrd. Doç. Dr. Ayşe Yumak Yahşi (Yedek Üye)

Araş. Gör. Dr. Tayfun Akyürek (Yedek Üye)

Araş. Gör. Caner Değer (Yedek Üye)

 

Sosyal Faaliyetler Komisyonu:

Yrd. Doç. Dr. Şölen Balcı

Yrd. Doç. Dr. Ayşe Yumak Yahşi
 

Tanıtım, Basın ve Halkla İlişkiler Komisyonu

Doç. Dr. Bülent O. Akkoyunlu

Araş. Gör. Gülşen Kösoğlu

Araş. Gör. Caner Değer


Bilişim ve Web Sayfası Komisyonu:

Prof. Dr. Uğur Yahşi

Araş. Gör. Caner Değer

Bu sayfa Fizik tarafından en son 09.05.2017 00:11:55 tarihinde güncellenmiştir.