ANABİLİM DALLARI

Sub Image

Yüksek Enerji ve Plazma Fiziği

 

                                        

 

Yüksek Enerji Fiziği atomaltı parçacıkları ve yüksek elektrik alan kullanılarak  parçacık hızlandırıcılarında hızlandırılan parçacıkların,  manyetik alan etkisi ile odaklanarak çarpıştırılması sonucunda ortaya çıkan farklı  parçacıkları ve birbirleriyle etkileşimlerini inceleyen bilim dalıdır.

Plazma Fiziği ise maddenin dördüncü hali olarak bilinen iyonize olmuş gaz anlamına gelen ve mikroskobik açıdan ise sürekli hareket eden ve etkileşen yüklü parçacıklar topluluklarını inceleyen bir bilim dalıdır.

Enerji üretiminde ve bizi çevreleyen doğal ortamların fiziğini anlamada, Plazma Fiziğinin uygulamaları büyük önem taşımaktadır.

Öğretim Üyeleri ve Çalışma Alanları

Prof. Dr. Zikri ALTUN (Anabilim Dalı Başkanı)

Yrd. Doç. Dr. Şölen BALCI Plazma Fiziği

Ortak Çalışma (Koloboratif) Öğretim Üyesi

Prof. Dr. Necdet ASLAN (Yeditepe Üniversitesi Fizik Bölümü)

Çalışma Alanları ve Grupları

Teorik

Magnetohidrodinamik Plazma Araştırma Grubu


Bu sayfa Fizik tarafından güncellenmektedir.

Son güncelleme tarihi: 20.02.2014 13:23:26