Atmosferik Fizik ve Biyofizik Araştırma Grubu

Atmosferik Fizik Alanı

Doç. Dr. Bülent Oktay Akkoyunlu

Ortak Çalışma (Koloboratif) Öğretim Üyeleri

Prof. Dr. Murat DOĞRUEL Marmara Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Elektrik ve Elektronik Bölümü  

Prof. Dr. Mete TAYANÇ Marmara Üniversitesi Mühendislik Fakültesi, Çevre Mühendisliği

Dr. Isabel PIVIDORI Barcelona Autonoma Üniversitesi Sensör ve Biyosensör Lab.

Ultrasonic Systems GBMH http://www.ultra-sonic-systems.com/usa_index-2.html

Prof. Dr. Ahmet ALTINDAL Yıldız Teknik Üniversitesi Fizik Bölümü

Dr İlker ORUÇ Kırklareli Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksek Okulu 

Doç. Dr. Göksel DEMİR Bahçeşehir Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi  Çevre Mühendisliği Bölümü 

Mezun Öğrenciler

Doktora

İlker Oruç, Kırlareli İlinde Yaş ve Kuru Birikim Kompozisyonunun İncelenmesi

Yakup Bakır

Yüksek Lisans

Vahap ELDEM 

Mahmut Degirmi, "Otomatik Yaş-Kuru Birikim Örnekleme Cihazının Tasarımı ve Yaş-Kuru Birikimlerdeki İyon Konsantrasyonunun Meteorolojik Şartlarla İlişkisi", MÜ Fen Bilimleri Enstitüsü ().

Özkan Gülabi, "Ardışık Yağmur Örnekleme Cihazının Yapımı ve Yağış Kimyasının İncelenmesi",  MÜ Fen Bilimleri Enstitüsü ().

Yakup Ercan Acar, "Yağış Alt-Olay Örnekleme ve Analizi ile Bulut Altı Bulut Altı Temizleme Mekanizmasının İncelenmesi. Yakup E. Acar",  MÜ Fen Bilimleri Enstitüsü ().

Projeler

“Yağış Alt-Olay Örneklemesi ve Analizi ile Bulut Altı Mekanizmasının İncelenmesi.” Destekleyen Kuruluş: TÜBİTAK 20010-2012

 “Türkiye’de İklim Değişikliği: İstanbul’da Yeni Bir Gözlem Ağı ve Tarihsel Veriler.” 2009. Destekleyen Kuruluş: TÜBİTAK, Proje No:106Y258.

“Otomatik ve İnternet Erişimli Yağış Alt-Olay Örnekleme ve Analizi” 2008, Destekleyen Kuruluş: TÜBİTAK, Proje No: 105Y313,

 “Hava Kalitesi Ölçüm Sistemlerinin Kurulması” 2006, Destekleyen Kuruluş TÜBİTAK, Proje No: 104I025 6.

 “Otomatik Yaş/ Kuru Birikim Örnekleme Cihazı Geliştirme ve İstanbul’da Yaş Birikim Örnekleme” 2004, Destekleyen Kuruluş: TÜBİTAK, Proje No: 103Y109,

“İstanbul’un Çeşitli Yerlerinde Yaş Birikim, Kuru Birikim ve Parçacık Örnekleme: Yağış Kompozisyonunun ve Atmosferik Kurşun Seviyelerinin Belirlenmesi.”  2003, Destekleyen Kuruluş: DPT. Proje NO. 2002 KI20450 (Yürütücü).

Biyofizik Alanı

Dr. Cenk Sesal 

Ortak Çalışma (Koloboratif) Öğretim Üyeleri

Prof. Dr. Erdem YEŞİLADA  Yeditepe Üniversitesi Eczacılık Fakültesi

Yrd. Doç. Dr. İskender KARALTI  Yeditepe Üniversitesi Eczacılık Fakültesi

Yrd. Doç. Dr. Nevin ŞAFAK ODABAŞI Namık Kemal Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü 

Yrd. Doç. Dr. Fatma GÜNEŞ KOÇYİĞİT Trakya Üniversitesi Eczacılık Fakültesi 

Yard. Doç. Dr. Cüneyt Kubanç İstanbul Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü Zooloji ABD 

Aktif Öğrenciler

Brikan Açıkgöz (Doktora Öğrencisi) "Ramalina Cinsine ait Bazı Liken Türlerinin rDNA ITS Dizi Analizine Göre Moleküler Filogenisi"

Özge Kekeç (Y. Lisans Öğrencisi)

Buse Berber (Lisans Öğrencisi)

Mezun Öğrenciler

Doktora

Yakup Bakır "Achillea multifida (DC.) (Asteraceae/Copmpositae)’nın Koruma Biyolojisi ve Koruma Genetiği Yakup Bakır (Doktora)", MÜ Fen Bilimleri Enstitüsü ().

Projeler

 “Achillea multifida (DC.) (Asteraceae/Copmpositae)’nın Koruma Biyolojisi ve Koruma Genetiği” Destekleyen Kuruluş BAPKO 2007-2010

“Kadıköy-Bostancı sahil şeridinin rekreasyon alanı olarak değerlendirilmesinde su kalitesi   yönünden araştırılması” Destekleyen Kuruluş BAPKO FEN-BGS-151105-0222

“Türkiye’nin Lathyrus L. (Leguminosae) cinsi Platystylis (Sweet) Bassler Seksiyonunun Revizyonu”, Fatma GUNES, Destekleyen Kuruluş TUBİTAK 2007- 2011

“Enterococcus spp. türü bakterilerin biyosensörler ile belirlenmesi” Destekleyen Kuruluş Marmara Üniversitesi BAPKO :FEN A-303

“Küçük Hücre Dışı Akciğer Kanseri Hastalığı İle Nqo1(Nukleotit 609 C/T) Ve Mthfr (C677T ve A1298C) Genetik Polimorfizmlerinin İlişkilerinin Araştırılması” Destekleyen Kuruluş Marmara Üniversitesi BAPKO 2008-2009

“Rekreasyon Alanlarını Kirletici Kaynaklarının q-PCR Yöntemi ile Belirlenmesi”, Destekleyen Kuruluş İstanbul  Büyükşehir Belediyesi

“Vaccinium arctostaphylos yaprak infusyonunun streptozotocin ile diyabet oluşturulan sıçanlar üzerinde tedavi etkisinin araştırılması” Destekleyen Kuruluş TUBITAK 107S450 

“Anadolu yakasında bazı rekreasyon alanlarında fekal kirliliğin belirteci olan      indikatörlerin Q-PCR yöntemi ile belirlenme” Destekleyen Kuruluş Marmara Üniversitesi BABKO Fen-B 090909-303 2009

“Büyükçekmece ve Küçükçekmece göllerinde bazı Ostrakod türlerinde ITS (internal transcribed spacer), mitocondrial DNA ve 18 ribozomal DNA dizisine dayalı moleküler filogeni” Destekleyen Kuruluş İstanbul Üniversitesi BAPKO Proje no: 4102

“Cladonia, Ramalina, Usnea cinsi likenlerin farklı koşullardaki bazı türlerinin antimikrobiyal, antifungal ve antioksidan etkilerindeki değişimlerin saptanması” Marmara Üniversitesi BAPKO :FEN A-200611-0208

Laboratuvar Altyapısı

Etüv (Ecocell)

Mikroskop (Olympus)

Ultra Distile Saf Su cihazı (Millipore)

Isıtıcılı Manyetik Karıştırıcı (Labnet)

Isıtmalı Çalkalayıcı Tabla (Esco)

Vorteks (Labnet)

Dijital Hassas Terazi ( Sartorius)

Mikropipetler (Thermo Scientific-Finnpipette)

Class II Steril Kabin (Tez-San ve Faster)

Çeker Ocak (Tez-San)

Derin Dondurucu (Beko, Siemens)

Otoklav (Sanyo)

pH metre (Thermo)

Rotary Evaporatör (Heidolph)

Soxhlet Sistemi

Stereo Mikroskop (Olympus)

Jel Dökümantasyon Sistemi

UV Vis Spektrofotometre Backman Coulter

PCR (Techne ve Biorad)

Yaş-Kuru biriki otomatik örneklem cihazı (3 Adet)

Ardışık yaş birikim örneklem cihazı (1 Adet)

Bu cihazların tasarımı ve üretimi araştırma  grubu tarafından tasarlanmış ve üretilmiş otomatik ardışık yaş birikim örnekleme cihazı için patent baş vurusu yapılmıştır.


Bu sayfa Physics tarafından en son 08.04.2019 10:20:58 tarihinde güncellenmiştir.

HIZLI ERİŞİM