Dijital Elektronik Laboratuvarı

2016-2017

Sorumlu Öğretim Üyeleri:  Doç. Dr. Bülent O. Akkoyunlu

Sorumlu Araştırma Görevlisi: Araş. Gör. Caner Değer (Oda: C112; Tel: 1344)

 

 

 Yapılan Deneyler

1. Mantık Kapılarının İncelenmesi (Değilleyici, Ve,Vedeğil,Veya,Veyadeğil,Özel veya ve Özel veyadeğil kapıları) Öğrenicilere Mantık kapılarının Drenç,Diyot ve Transistör'ler den nasıl oluşturulduğunu öğreterek deneysel bir ortamda bu kapıların çalıştrılması ve dijital elektroniğin temelleri atılır.

 

2. Boolean Cebri ve Dijital Devre Tasarımları Mantık kapılarının kavranılmasından sonra bu kapıların hedeflenen belirli tasarımlar için nasıl bir kombinasyon oluştrdukları ele alınır.

 

3. Displayer'lar (Ortak anotlu ve Ortak katotlu 7-Parça göstergeler) Teknolojik gelişmelere paralel mevcut günümüzde yaygın olarak kullanılan LED,LCD,OLED,7-Segment gösterge elemanlarının temeline inilerek bir karakterin (harf veya rakamın) ışık yayan diyotlar kullanılarak nasıl bir gösterim elamanı olduklarını inceleyeceklerdir.

 

4. Aritmetik İşlem Devreleri (Toplayıcılar, Çıkarıcılar ve Çarpıcılar) Bilgisayarlarda ALU(aritmetik işlem birimi), Hesap makinileri vb. hesap işlemleri yapan cihazlarda temel olarak işlem gören aritmetik hesaplamaların mantık kapıları kullanarak nasıl bir hesaplayıcı olarak çalıştrıldıkları öğrenilecektir.

 

5. Bileşimsel İşlem Devreleri -I (Kodlayıcılar, Kod Çözücüler, Kod Çeviriciler) 2. deney olarak verilen tasarım deneylerinin daha ileriye götürülerek kodlama işlemlerinin tasarımlarının nasıl yapıldığının detayları ve deneyleri incelenir.

 

6. Bileşimsel İşlem Devreleri -II (Bilgi seçiciler, Bilgi dağıtıcıları, Kıyaslayıcılar) Özellikle iletişim ve haberleşmede yaygın oalrak kullanılan bilgi transferlerinde rol alan bilgi işlem elemanlarının tasarımları ve temelleri baz alınır.

 

7. Flip-Flop'lar ( RS tipi, RST tipi ,D tipi ,JK tipi ve T tipi ff) Flip Floplar bir bitlik bilgiyi saklayan hafıza elemanlarıdır. Günümüzde yaygın olarak kullanılan, Flaşbellek, EPROM  ve RAM belleklerin temelleri  ele alınacaktır.

 

8. Sayıcılar (Asenkron ve Senkron Sayıcılar) Sayma işlemini gerçekleştirdiklerinden dolayı zamanlama ve frekans bölücü devrelerinde yaygın olarak kullanılırlar.Örnek olarak  dijital saatler ve asansörler verilebilir.

 

9. Kaydediciler(Sağa ve Sola Kaymalı kaydediciler) Bilgi kayıtlarının elektronik bir ortamda nasıl tutulduğunun temellerini verildiiği deneyi ele alır.


Bu sayfa Physics tarafından en son 07.02.2019 12:14:17 tarihinde güncellenmiştir.

HIZLI ERİŞİM