Physics Laboratory Measurements and Fees

Measurement Fees
Item Quantity Price
Belirli bir nem konsantrasyonundaki hava (veya azot) ortamında, bir gazın bir konsantrasyonunun zamana bağlı ölçümü ve ölçüm sonucunun analizi (bir ölçüm ve analizi) (1) 1 100 TL
Hava (veya azot) ortamında, ortamdaki belirli bir nem konsantrasyonunun zamana bağlı ölçümü ve ölçüm sonucunun analizi (bir ölçüm ve analizi) (1) 1 100 TL
D.c. iletkenlik ölçümü2 (katı numune) 1 50 TL
 A.c. iletkenlik ölçümü (2, 3) (katı numune) (40 Hz-100 kHz) 1  50 TL
 Dielektrik Özellikler (2) (40 Hz-100 kHz) 1  50 TL
 Dalga boyuna bağlı fotoiletkenlik ölçümü 1  50 TL
 Film kalınlığı ve kırılma indisi ölçümü 1  50 TL
İnce film metal elektrot kaplama (Yüksek vakumda termal kaplama yöntemiyle) 1  100 TL
 Yüzey Mikroskobu, optik mikroskop kullanımı4 1  50 TL
 UV-Visible Spektrofotometre 1  75 TL
 Dielektrik Özellikler (20 Hz-120 MHz) (5) 1  50 TL

(1) Ölçümler 20 oC – 350 oC arasında yapılabilmektedir.

(2) Ölçüm oda sıcaklığında, vakum ortamında (veya isteğe göre hava ortamında) yapılmaktadır. İlave olarak farklı sıcaklıklarda da ölçüm istendiğinde, bir numunenin beş farklı sıcaklıktaki ölçümünden sonraki her bir ölçümde (20 oC – 300 oC) %50 indirim yapılacaktır.

(3) Dielectric Permittivity (ε), Impedance (Z), PhaseAngle (Ø), Capacitance (C), Dissipation Factor (D), Inductance (L), Quality Factor (Q), Resistance (R), Reactance (X), Conductance (G), Susceptance (B), Admittance (Y)

(4) Bir saatlik kullanım ücreti

(5) Ölçüm Parametreleri: Capacitance (C), Inductance (L), Resistance (R), Reactance (X), Conductance (G), Susceptance (B), Dissipation Factor (D), Quality Factor (Q), Impedance (Z), Admittance (Y), Phase Angle (f), Not: Ölçümler oda sıcaklığında yapılmaktadır. 

(6) Her bir örnek malzeme için talep edilen tek ölçüm ve analiz fiyatıdır. Aynı malzeme için farklı sıcaklıklarda ölçüm istenir se her bir sıcaklık için yukarda verilen fiyatlar üzerinden %50 indirimli fiyat uygulanır. 

(7) Türkiye’deki Üniversitelerden gelen taleplere %30 indirim yapılmaktadır.

VAT included.    

Contact:

Assoc. Prof. Dr. Fatih DUMLUDAĞ

E-mail: fatihdumludag@marmara.edu.tr

Phone: +90 (216) 345 1186 (1349) 

Address:

Marmara Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi

Fizik Bölümü   Oda No: C119  Göztepe Yerleşkesi

34722 Kadıköy, İSTANBUL


This page updated by Physics on 13.09.2017 14:13:54

QUICK MENU