Projects

Research projects supported by DPT/TÜBİTAK/BAPKO over the last 10 years are given below. The total budget is much more than 3,5 milyon ₺ and the jonint projects are not included.  We hope to increase the number of projects with new team members. 

 

 

 

PROJECT#

PRINCIBAL INVESTIGATOR

PROJECT NAME

START/END

BUDGET

DPT SUPPORTED POJECTS

 

2003K120810

Assoc. Prof. Dr.CUMALİ TAV

Pozitron Demetiyle İnce Filmlerin Nanometrik Kusurlarının Karakterizasyonu ve İncelenmesi 

1.1.2006/30.12.2007

720,000.00 ₺

98K122350

Prof. Dr. Uğur Yahşi

Pozitronyum Annihilasyon Spektroskopisi Kullanılarak Makromoleküler Yapıların Viskoz ve Viskoelastik Özelliklerinin İncelenmesi

1.1.1998/30.12.2003

50,000.00 ₺

TÜBİTAK SUPPORTED POJECTS

 

7151504

Doç.Dr. Erdi Ata BLEDA

Finans Sektörü İçin Kuantum Mekanik Modelle Güçlendirilmiş, Hibrit Bir Tavsiye Sistemi Geliştirilmesi

1.11.2015/30.4.2017 

453.836,72₺ 

114F002 (3001)

 

Assoc. Prof. Dr. MUSTAFA ALEVLİ

Atomik Katman Büyütme Yöntemi İle Kaplanan Gan (Galyum Nitrat) İnce Filmlerin OptikKarakterizasyonu

1.4.2014/1.4.2015

60,000.00 ₺

110T352

Prof.Dr.ENGİN BAŞARAN

Organik Alan Etkili Transistörlerin Tasarlanması, Fabrikasyonu ve Karakterizasyonu

1.12.2010/1.12.2012

301,450.00 ₺

109R022

Asst. Prof. Dr. BÜLENT AKKOYUNLU

Yağış Alt-Olay Örneklemesi ve Analizi ile Bulut Altı Temizleme Mekanizmasının İncelenmesi

1.4.2010/1.4.2012

203,519.00 ₺

107T133

Prof.Dr.UĞUR YAHŞİ

Polimer-İyonik Tuz Elektrolitlerinin:(I) İletkenlik-Serbest Hacim İlişkilerinin Pozitronyum Annihilasyon Tekniği (PALS) ile İncelenmesi ve (II) PEM Tipi Yakıt Hücrelerinde Kullanımı

1.7.2007/1.7.2009

175,200.00 ₺

106T326

Assit. Prof. Dr. AHMET ALTINDAL

Organik Yarı-İletken İnce Filmlerin Optik ve Gaz Algılama Özelliklerinin Belirlenerek Hava Kirliliğine Neden Olan Gazların Algılanması İçin Sensör Dizilerinin Geliştirilmesi 

1.11.2006/1.11.2008

213,800.00 ₺

106T041

 

Asst. Prof. Dr. CUMALİ TAV

Doppler Genişlemiş Pozitron Annihilasyon Radyasyonu (DBAR) Kullanılarak Malzemelerin Nanometrik Kusur Yapılarının İncelenmesi

1.7.2006/1.7.2008

83,500.00 ₺

105T458

 

Asst. Prof. Dr. MUSTAFA ÖZDEMİR

Magnetik Yarı-İletken Filmlerin CBD Medoduyla Hazırlanması ve Karakterizasyonu

1.5.2006/1.5.2008

164,940.00 ₺

 

BAPKO SUPPORTED POJECTS IN 2016

   
 FEN-A-110316-0097  Assis. Prof. Dr Cengiz OKAY  Prepeartion of Sputter Deposited Cobalt-Gold Magnetic Thin Films, Investigation of Structural and Magnetic Properties  11.03.2016/11.03.2018  50.290TL
FEN-C-YLP-110316-0100  Yrd.Doç.Dr. ALİ ZERENTÜRK  Bir Boyutlu Atomik Zincirlerin Manyetik Ve Kuantum Transport Özelliklerinin İlk Prensiplere Dayalı İncelenmesi  11.03.2016/11.03.2017  15.000 ₺
FEN-A-131016-0466 Dr.Tayfun AKYÜREK TRIGA Mark II Reaktöründeki Nükleer Yakıtların Yanma Dağılımlarının Belirlenmesi  13.10.2016/13.10.2018  50.923 ₺
FEN-A-100616-0275 Doç.Dr. İlhan YAVUZ Antiferromanyetik İyon Katkılı DNA Nanotellerin Elektronik ve Manyetik Özelliklerinin Belirlenmesi  10.06.2016/10.06.2018  54.888 ₺
FEN-C-DRP-110316-0103 Prof.Dr. Şahin AKTAŞ Çok Katmanlı Manyetik Sistemlerde Spin Transfer Tork Etkisi  11.03.2016/11.03.2018  24.999 ₺
FEN-C-DRP-250416-0181 Doç.Dr. Mustafa ALEVLİ Oyuk Katot Plazma Destekli Atomik Katman Biriktirme Yöntemi İle Büyütülen Grup III-Nitrür İnce Filmlerin Optik Özellikleri  25.04.2016/25.04.2018  24.865 ₺
FEN-A-200716-0376 Doç.Dr. Cumali TAV PALS Sisteminin Dijital Kontrolü  20.07.2016/20.07.2017  54.939 ₺
FEN-C-YLP-250416-0189 Doç.Dr. Cumali TAV Pozitron Yokolma Spektroskopisinin Veri Toplama Ve Analizi Sisteminin Otomasyon  25.04.2016/27.04.2017  14.994 ₺
FEN-C-YLP-250416-0190 Doç.Dr. Cumali TAV Termoplastik Poliüretan / Bor Nitrat Kompozit Malzemenin Karakteristik Özelliklerinin Termal, Elektriksel ve Pozitron Yokolma Ömür Spektroskopisi Teknikleri ile İncelenmesi  25.04.2016/27.04.2017 14.999 
FEN-L-110316-0116 Prof.Dr. Mithat KAYA Hızlandırıcı ve Algıç Fiziği Çalıştayı  11.03.2016/11.09.2016 40.000 ₺


BAPKO SUPPORTED POJECTS IN 2015

FEN-E-080415-0115

Asst. Prof. Dr. YASİN KARADAĞ

 Sıvı Mikrodamlacıkların Optik Spektroskopi Kullanılarak Viskositelerinin Hesaplanması

 20.4.2015/20.4.2017

220,842.00 ₺

FEN-A-110915-0430

 Prof.Dr. MİTHAT KAYA

 Yeni Nesil Kozmik Teleskop ile Deniz Seviyesinde Müon Ölçümü

11.09.2015/11.09.2016

52.807,00 ₺

FEN-A-071015-0477

 

Asst. Prof. Dr. ERDİ ATA BLEDA

 Fulleren İçersine Hapsedilmiş Rydberg Atomlarından Yüksek Mertebeli Harmonik Üretimi

7.10.2015/ 7.10.2017

52.740,00  ₺

BAPKO SUPPORTED POJECTS IN 2014

 

 

FEN-C-YLP-030114-0011

Asst. Prof. Dr. Cihat BOYRAZ

Seyraltik Manyetik Yarıiletken malzemelerin Sentezlenmesi ve Karakterizasyonu

3.1.2014/3.1.2016

9,593.48 ₺

FEN-C-DRP-090414-0094

Assoc. Prof. Dr. Özgür DELİCE

Alternatif Kütle Çekim Kuramlarının Eksenel Simetrik Çözümleri

9.4.2014/9.4.2016

8,750.00 ₺

FEN-C-YLP-090414-0097

Prof. Dr. Zikri ALTUN

Antiaromatik 4 Elektronlu Sistemlerin Modellenmesi ve MO^(10+)-MO^(12+) İyonlarının Elektron Çarpmalı İyonlaşma Oranları

9.4.2014/9.4.2016

6,006.20 ₺

FEN-C-YLP-090414-0098

Prof. Dr. Zikri ALTUN

Metalik Nano Yapılar Civarında Tek Elektronlu İyonlardan Oluşan Gaz Hedeflerden Üretilen Yüksek Mertebeli Harmonik Spektrumda Çift Mertebeli Harmoniklerin Bastırılması

9.4.2014/9.4.2016

9,500.00 ₺

FEN-C-YLP-120514-0161

Assoc. Prof. Dr. Mustafa ÖZDEMİR 

Manyetostatik Spin Dalga Rezonans Modellemesi ve Uygulaması

12.5.2014/12.5.2015

9,912.00 ₺

FEN-C-DRP-120514-0162

 Prof. Dr. Zikri ALTUN

Geçiş Metallerinin Spin Hal Tercihlerinin Kuantum Kimyasal Yöntemlerle Modellenmesi ve Mikrodalga Alanlarda Rydberg Seviyelerinden Harmonik Üretimi ve Elektron Dinamiği

12.5.2014/12.5.2017

19,978.00 ₺

BAPKO SUPPORTED POJECTS IN 2013

 

 

FEN-C-YLP-130313-0081

Assoc. Prof. Dr. ÖZGÜR DELİCE

Dönen Karadelikler İçin Gri-Cisim Katsayıları

13.3.2013/13.3.2014

9,995.00 ₺

FEN-A-150513-0170

Dr. MURAT ERDEM

Lantanit İyonları Katkılı Yittriyum Disilikat Nanofosfor Sentezi, Yapısal ve Spektroskopik Özellikleri

15.5.2013/15.5.2014

49,890.83 ₺

FEN-E-120613-0265

Prof. Dr. UĞUR YAHŞİ

İleri Modern Fizik Laboratuvarı

12.6.2013/12.6.2015

294,420.00 ₺

FEN-C-DRP-120613-0273

Prof. Dr. ŞAHİN AKTAŞ

Çok Boyutlu Kuantum Sistemlerde Kuantum Monte Carlo Algoritmaları Kullanılarak Dolaşıklığın Ölçülmesi

12.6.2013/12.6.2016

19,905.42 ₺

FEN-C-YLP-120613-0276

Assoc. Prof. Dr. MUSTAFA ÖZDEMİR 

Pt/As Temelli 122-RPt2-xTxAs2 ve 211-Pt2-xTxRAs (R=La, Ba; T=Ni, Fe) Bileşiklerinin Yapısal, Elektrik ve Manyetik Özellikleri

12.6.2013/12.6.2014

9,997.00 ₺

FEN-E-100713-0319

Assoc. Prof. MUSTAFA ÖZDEMİR 

Doktora ve Yüksek Lisans Eğitim Altyapı Geliştirme Projesi (Katkılı/Katkısız Oksit Termoelektrik Malzemelerin Hazırlanması ve Karakterizasyonu)

10.7.2013/10.7.2015

135,000.00 ₺

FEN-A-110913-0378

Asst. Prof. Dr. MUSTAFA ALEVLİ

GaN, InN ve A1N Yapılarının Kimyasal Buhar Kaplama Yöntemi Kullanılarak İnce Film ve Nanotel Olarak Üretilmesi ve Karakterizasyonu

11.9.2013/11.9.2015

49,978.75 ₺

FEN-C-DRP-110913-0379

Asst. Prof. Dr. FATİH DUMLUDAĞ

Nanotel Aktif Katmanlı Alan Etkili Transistör (FET) İmali ve Karakterizasyonu

11.9.2013/11.9.2015

19,853.98 ₺

BAPKO SUPPORTED POJECTS IN 2012

 

 

FEN-C-DRP-090512-0171

Prof. Dr. ŞAHİN AKTAŞ

Nano Ölçekli Manyetik Parçacıkların Monte-Carlo Simülasyon Tekniği ile Karakterizasyonlarının Belirlenmesi

9.5.2012/9.5.2015

14,922.00 ₺

FEN-C-YLP-090512-0173

Prof. Dr. KADİR ESMER

Tiyofen Bazlı Organik Alan Etkili Transistörlerin Tasarlanması ve Karakterizasyonu

9.5.2012/9.5.2013

7,491.00 ₺

FEN-C-YLP-130612-0225

Assoc. Prof. MUSTAFA ÖZDEMİR

Ferromanyetik Yarıiletken CdCr2S4 İnce Filmlerinin Kimyasal Banyo Çökertme (CBD) ve Kimyasal Buhar Çökertme (CVD) Yöntemiyle Hazırlanması ve Karakterizasyonu

13.6.2012/13.6.2013

10,000.00 ₺

FEN-C-YLP-101012-0325

Asst. Prof. Dr. FATİH DUMLUDAĞ

Anodik Alüminyum Oksit (AAO) Nano Kalıpların Yapımı

10.10.2012/10.10.2013

9,889.98 ₺

FEN-C-YLP-101012-0326

Asst. Prof. Dr. MUSTAFA ALEVLİ 

Plazma ile Etkilendirilmiş Atomik Katman Büyütme Yöntemi ile Büyütülen A1N İnce Filmlerin Optik Özellikleri

10.10.2012/10.10.2013

9,440.00 ₺

FEN-C-YLP-141112-0337

Doç. Dr. CUMALİ TAV

İnorganik Katkılı Polimer Kompozit Filmlerin PALS Tekniğiyle İncelenmesi

14.11.2012/14.11.2013

10,000.00 ₺

BAPKO SUPPORTED POJECTS IN 2011

 

 

FEN-C-YLP-210311-0056

Asst. Prof. Dr. FATİH DUMLUDAĞ

VxOy İnce Filmlerin Yapısal, Elektriksel ve Optik Özelliklerinin İncelenmesi

21.3.2011/21.3.2012

7,500.00 ₺

FEN-C-DRP-110411-0099

Doç. Dr. KADİR ESMER

Sol-Gel Yöntemi İle Üretilen Fotokalitik Yüzeylerle Atıksularda Bulunan Organik Kirletici Maddelerin Parçalanması

11.4.2011/11.4.2013

15,000.00 ₺

FEN-C-YLP-110411-0100

Yrd.Doç.Dr.FATİH DUMLUDAĞ

Tantal Oksit Filmlerin Yapısal, Elektriksel ve Optik Özelliklerinin İncelenmesi

11.4.2011/11.4.2012

7,500.00 ₺

FEN-E-110411-0104

Assoc. Prof. .Dr.KADİR ESMER

Organik İnce Film Transistörlerin Karakterizasyonu

11.4.2011/11.4.2013

149,899.00 ₺

FEN-C-YLP-130511-0165

Assoc. Prof. Dr.KADİR ESMER

Parafin/BATiO3 ve PANI/BaTiO3 Kompozitlerin Dielektrik Özelliklerinin İncelenmesi

13.5.2011/13.11.2012

7,500.00 ₺

FEN-A-130711-0258

Asst. Prof. Dr. FATİH DUMLUDAĞ

Heteroeklem Yapıların Elektriksel ve Optik Özelliklerinin İncelenmesi

13.7.2011/20.6.2013

40,000.00 ₺

BAPKO SUPPORTED POJECTS IN 2010

 

 

FEN-C-YLP-280110-0013

Assoc. Prof. Dr. MUSTAFA  ÖZDEMİR

Tulyum İyonu Katkılı Üçlü Telürit Esaslı Fotonik Camlarının Spektroskopik ve Mikroyapısal Özellikleri

28.1.2010/28.1.2011

7,500.00 ₺

FEN-A-060510-0135

Asst. Prof. Dr. DURSUN ÜSTÜNDAĞ

Bayes İstatistiksel Çıkarımla Pozitron Ömür Spektrum Analizi

6.5.2010/6.5.2012

26,951.00 ₺

FEN-C-YLP-080410-0092

Assoc. Prof. Dr. MUSTAFA  ÖZDEMİR

Girdap Akımları Görüntüleme (Eddy Current Tomography)

8.4.2010/8.4.2011

7,500.00 ₺

FEN-C-DRP-310510-0190

Assoc. Prof. Dr. MUSTAFA ÖZDEMİR

Manyetik Yarıiletken ve Multiferroik Toz ve Filmlerin Sol-Gel ve CVD Yöntemi ile Hazırlanması ve Manyetik Özelliklerinin İncelenmesi

31.5.2010/31.5.2012

15,000.00 ₺

BAPKO SUPPORTED POJECTS IN 2009

 

 

FEN-C-YLP-300609-0221

Assoc. Prof. Dr. KADİR ESMER

Polianilin-Bentonit Nano Kompozitlerin Yapısal ve Elektriksel Karakteristikleri

30.6.2009/30.6.2010

7,500.00 ₺

FEN-C-DRP-300609-0226

Prof.Dr. ZİKRİ ALTUN

Atomik Hedeflerden Yüksek-Mertebeli Harmonik Üretimde Verim Artırılması: İki-Renk Sürümü, Gürültü ve Uyarılma Etkileri, Karboksil Asit Dimerlerinin Ayrışma Reaksiyon Dinamikleri

30.6.2009/30.6.2011

15,000.00 ₺

FEN-C-YLP-300609-0225

Prof.Dr. ZİKRİ ALTUN

Ar1+ - Ar5+ İyonlarının Işımalı ve Dielektronik Birleşme Tesir Kesit ve Oran Katsayılarının Çok Konfigrasyonlu Breit-Pauli Yaklaşımında Hesabı

30.6.2009/30.6.2010

7,500.00 ₺

FEN-C-YLP-120309-0052

Prof.Dr.UĞUR YAHŞİ

Polimer-İyonik Tuz Elektrolitlerinin İletkenlik-Serbest Hacim İlişkilerinin Pozitronyum Annihilasyon Tekniği (PALS) ve Simha-Somcynsky (SS) Teorisi ile İncelenmesi

12.3.2009/12.3.2010

7,500.00 ₺

FEN-C-DRP-090409-0079

Asst. Prof. Dr. CUMALİ TAV

Neodmiyum (Nd+3) Katkılı Yittrium Silikat (Nd+3:YSO) Nanofosfor Sentezi, Optiksel ve Yapısal Özellikleri

9.4.2009/9.4.2012

15,000.00 ₺

BAPKO SUPPORTED POJECTS IN 2008

 

 

FEN-C-YLP-060308-0042

Assoc. Prof. Dr. MUSTAFA  ÖZDEMİR

Manyetik Yarıiletkenlerin Hazırlanması ve Karakterizasyonu

6.3.2008/6.3.2010

7,500.00 ₺

FEN-C-YLP-060308-0046

Asst. Prof. Dr. FATİH DUMLUDAĞ

İnce Film Hazırlama Parametrelerinin Ftalosiyaninlerin Elektriksel Özelliklerine Etkisinin İncelenmesi

6.3.2008/6.3.2009

7,500.00 ₺

FEN-C-YLP-030108-0013

Assoc. Prof. Dr. MUSTAFA ÖZDEMİR

Manyetik Element Katkılı Bi1.5ZnNb1.5O7 Seramiklerinin Dielektrik, Elektrik, Hall Etkileri ve Manyetik Özelliklerinin Karakterizasyonu

3.1.2008/3.1.2009

7,264.00 ₺

BAPKO SUPPORTED POJECTS IN 2007

 

 

FEN-YYP-200407-0087

Prof.Dr. UĞUR YAHŞİ

Polistiren, Polipropilen ve ABS gibi Bazı Polimerlerin Viskoz-Boşluk İlişkisi

20.4.2007/20.4.2008

953.00 ₺

FEN-BGS-120707-0153

Asst. Prof. Dr. BÜLENT O.AKKOYUNLU

Tam Otomatik Yağış Alt-Olay Örnekleme Cihazının Yapımı ve Yağmur Örnekleme

12.7.2007/12.7.2009

39,993.00 ₺

FEN-YLS-140607-0116

Assoc. Prof. Dr. MUSTAFA ÖZDEMİR

Katkılı ve Katkısız Kalay-Oksid (SnO2) Nanoparçacık Devre Elemanlarının Gaz Algılama Özelliklerinin İncelenmesi

14.6.2007/14.6.2008

7,500.00 ₺

FEN-BGS-120707-0159

Asst. Prof. Dr. CUMALİ  TAV

Yüksek Sıcaklıklarda Polimer Malzemelerin Doppler Genişlemiş Pozitron Annihilasyon Radyasyonuyla Yapısal Boşluklarının İncelenmesi

12.7.2007/12.7.2011

39,300.00 ₺

BAPKO SUPPORTED POJECTS IN 2006

 

 

FEN-YYP-290906-0215

Dr. CENGİZ OKAY

Kobalt ve Demir İyonları KatkılıPpolimid (PI) Malzemelerin Yapısal ve Manyetik Özelliklerinin İncelenmesi

29.9.2006/29.9.2007

1,008.00 ₺

FEN-YYP-130206-0018

Asst. Prof. Dr. AHMET ALTINDAL

Organik Yarıiletken İnce Filmlerin Atmosferik Kirletici Gazları Algılama Özelliklerinin Belirlenmesi

13.2.2006/13.2.2007

1,464.00 ₺

FEN-BGS-270306-0052

Prof.Dr. ZİKRİ ALTUN

Laboratuar ve Astrofizik Plazmalarda Bulunan Sodyum Konfigürasyonuna Sahip Ar, Fe, Ni, Zn ,Kr, W ve Sn iyonlarının Elektron Yakalama Oranları ve Elektron Çarpması Sonucu İyonlaşma Tesir Kesitlerinin Hesaplanması

27.3.2006/27.3.2008

26,280.00 ₺

FEN-BGS-290506-0114

Asst. Prof. Dr. FATİH DUMLUDAĞ

Metal-oksit İnce Filmlerin Elektriksel ve Gaz Algılama Özelliklerinin İncelenmesi

29.5.2006/29.5.2010

48,000.00 ₺

BAPKO SUPPORTED POJECTS IN 2005

 

 

FEN-KPS-100105-0073

Assoc. Prof. Dr. MUSTAFA ÖZDEMİR

Metalik Alaşım Süper Örgülerin Hazırlanması ve Elektromagnetik Özelliklerinin İncelenmesi

10.1.2005/10.1.2009

160,000.00 ₺

FEN-YYP-181005-0209

Assoc. Prof. Dr. MUSTAFA ÖZDEMİR

Magnetik Malzemelerin Özelliklerinin FMR Tekniği İle İncelenmesi

18.10.2005/18.10.2006

2,950.00 ₺

FEN-YYP-080805-0180

Dr. LÜTFİ ARDA

YBCO Kaplanmış İletkenler için Tampon Tabakaların Üretimi

8.8.2005/8.8.2006

5,721.00 ₺

FEN-YYP-250405-0106

Asst. Prof. Dr. CUMALİ TAV

Pozitron Tekniği ile Polimer Yapıların Nanometrik Kusur İncelenmesi

25.4.2005/25.4.2006

936.00 ₺

FEN-DKR-100105-0054

Prof.Dr. UĞUR YAHŞİ

Düşük Boyutlu Sistemlerin Elektronik Özellikleri: Dış Manyetik Alan Etkisinde AlxGa1-xAs/GaAs Silindirik Kuantum Telinde Hidrojenik Safsızlıklar ve Eksitonların Bağlanma Enerjileri

10.1.2005/10.1.2007

14,500.00 ₺

 

 

 

 Total Budget

3,676,040.64 ₺

 

 

FEN-C-DRP-110316-0103 Prof.Dr. Şahin AKTAŞ Çok Katmanlı Manyetik Sistemlerde Spin Transfer Tork Etkisi  11.03.2016/11.03.2018 24.999 ₺

This page updated by Physics on 08.04.2019 10:18:54

QUICK MENU