Seminerler ve Faaliyetler

Ay Tutulması Gözlemi (16/07/2019)

Fizik Bölümü (Öğrenciler vs. Hocalar) Satranç Turnuvası 

 

 

 

 Simulab Seminerler Serisi

Fizik Bölümü Gözlem Şenliği

Jüpiter ve Uyduları


Geçmiş Seminerler

Geçiş metali bileşikleri: Çeşitli uygulamaları ve sıradışı fiziksel özellikleri 

Tarih ve Yer:10 Mayıs 2017 Çarşamba saat 15:00, Marmara Üniversitesi, Fizik Bölümü Seminer Salonu

Konuşmacı: Doç. Dr. Sevda AVCI, İstanbul Medeniyet Üniversitesi

Özet: 

Geçiş metali bileşikleri kendilerine has fiziksel özellikleri ile katı maddeler arasında çok özel bir sınıfı oluştururlar. Bu bileşikler, süperiletkenlik, manyetizma, iletken-yalıtkan geçişleri, multiferroiklik gibi ilginç fiziksel olaylar sergiler. Konuşmada, geçiş metali bileşiklerinin demir-bazlı süper iletkenler, oksijen depolama malzemeleri ve şarj edilebilir piller için katot malzemeleri gibi farklı uygulamalarından ve bu uygulamalarda ortaya çıkan özgün fiziksel özelliklerinden bahsedilecektir.

Fukuşima’da Son Durum ve  Nükleer Enerjiden Çıkan Almanya’daki Enerji Sorunlarının Işığında Ülkemizde Kurulacak Nükleer Reaktörlere Bir Bakış

Tarih ve Yer:21 Nisan 2017 Cuma saat 15:00, Marmara Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi Konferans Salonu

Konuşmacı: Dr. Yüksel ATAKAN, Radyasyon Fizikçisi, Almanya

Özet: 

Seminerin ilk bölümünde 11 Mart 2011 günkü dev deprem ve Tsunami sonucu ortaya çıkan Fukuşima'daki büyük nükleer santral kazasının ayrıntılarıyla, kazaya yol açan koruyucu önlemlerin, santralın kurulduğu 1970'den beri nasıl gözardı edildiği açıklandıktan sonra, bugüne kadar geçen 6 yılda santral alanında ve çevrede alınmakta olan önlemlerle birlikte kazanın 20-30 km'lik çevredeki halkın yaşamına etkileri gözden geçiriliyor, dünyada işleyen ve planlanan tüm nükleer santrallar için alınacak dersler sıralanıyor.

Seminerin ikinci bölümünde, Fukuşima kazasından hemen sonra, bu kazayı 'ana gerekçe' olarak gösteren o günkü Alman hükümetinin nükleer enerjiden çıkış kararı alması sonucu, Almanya'da elektrik enerjisi üretimiyle ilgili durum ve sorunlar ele alınıyor.

Seminerin son bölümünde ise, gerek Fukuşima kazasından gerekse Almanya'daki sorunlardan alınabilecek derslerin ışığında, Türkiye'de planlanan nükleer santrallar kapsamında yapımına başlanan Akkuyu nükleer santralıyla ilgili olarak ileride özellikle çevredeki halkın radyasyondan korunmasını sağlayacak önlemlerin, şimdiden, proje ve yapım döneminde neler olabileceği öneriliyor.

Nükleer Enerji; Faydalı mı? Zararlı mı?

Tarih ve Yer:21 Aralık 2016 Çarşamba saat 15:00, Marmara Üniversitesi, Fizik Bölümü Konferans Salonu

Konusmaci: Doç. Dr. M. Nureddin TÜRKAN, İstanbul Medeniyet Üniversitesi, Fizik Mühendisliği Bölümü

 

Özet: Doğal enerji kaynaklarının sınırlı olduğu ve üretim ekonomisinin olmadığı ülkemizde her yıl ortalama neredeyse 60 milyar dolara yakın enerji ithalatı yapılmaktadır. Son 9 yılda ülkemizin dışarıdan gerçekleştirdiği enerji ithalatı nedeni ile dışarıya giden para 350 milyar dolara yaklaşmıştır. Japonya’da 2011 yılında meydana gelen 9 şiddetindeki depremin yol açtığı Tsunami nedeniyle kapatılan Nükleer Güç Santralinden dolayı ithal ettiği LPG ve Doğal gaza 7 milyar dolar yerine 87 milyar dolar ödemiştir. Bu büyük maliyeti kaldıramayan Japon ekonomisi, santralleri planlı olarak açmaya başlayarak faaliyete sokmaya başlamıştır. Dünyada 31 ülkede yaklaşık 441 nükleer reaktör işletme halindedir olup dünya genelindeki elektrik enerjisi üretiminin %10,9’u (376,8 GWe) nükleer santrallerden karşılanmaktadır. Her yıl artan enerji gereksinimi nedeni ile gittikçe artan yakıt fiyatları ve kullanılan fosil yakıtların dünya iklimi üzerinde meydana getirdiği olumsuz değişiklikler sebebiyle 20 yüzyılda olduğu gibi 21. Yüzyılda da nükleer enerji seçeneği ön plana çıkmıştır. ABD’de 99 nükleer reaktör işletilmekte olup bu ülkedeki yaklaşık elektrik üretiminin yaklaşık %20’si bu santrallerden karşılanmaktadır. Bu ülkede ayrıca 5 nükleer reaktör de inşa halindedir. Benzer şekilde Rusya’da aktif işletilmekte olan 34 nükleer reaktör olup  elektrik üretiminin %18’i bu santrallerden karşılanmaktadır. Ayrıca 9 nükleer reaktör de inşaat halindedir. Aynı şekilde Çin Halk Cumhuriyeti’nde 31, İngiltere’de 16, Fransa’da 58, Almanya’da 9  nükleer reaktör faaliyettedir. 2011 yılında Tsunami nedeni ile Fukuşimadaki  reaktör kazasının meydana geldiği Japonya’da 48 nükleer reaktör mevcuttur. Ülkemizdeki mevcut enerji tüketim potansiyeli göz önüne alındığında açılması gündemde olan Nükleer santrallerin “zararlı mı?” yoksa “faydalı mı?” olduğu tartışmaları devam etmektedir.

Lantanit İyonları Katkılı Yitriyumsilikat Nanotozlarında Bazı Fiziksel Özelliklere Bağlı Fotolüminesans Özellikler

Tarih ve Yer:30 Kasım 2016 Çarşamba saat 15:00, Marmara Universitesi, Fizik Bölümü Konferans Salonu

Konusmaci: Dr. Murat Erdem, Marmara Üniversitesi, Fizik Bölümü

Özet: Lantanit iyonları katkılı konak malzemeler arasında önemli bir yere sahip olan Yitriyumsilikat (Y2O3-SiO2 ikili sistemi) konak malzemesi  yüksek ısıya dayanaklılık ve kimyasal kararlılığının yanısıra spektroskopik alanda yapılan çalışmalarda ilgi çekici optiksel özellikler sergilemiştir. Çalışma, faz ozelliklerine göre farklı türden nadir toprak iyonları katkılı yittriyum silikat nanoparçacıklarının, konsantrasyon, sıcaklık, basınç ve boyut gibi fiziksel özelliklerinin  yanısıra  üst dönüşüm yoluyla beyaz ışık üretiminin süreçlerinde  kristalin verdiği spektral yanıtı  hedef almıştır. 

Algıç Fizik ve Teknolojilerinde Yeni Trendler

Tarih ve Yer:13 Haziran 2016 Pazartesi saat 14:00-15:00, Marmara Universitesi, Fen Edebiyat Fakültesi Konferans Salonu

Konusmaci: Dr. Burak Bilki, Iowa Üniversitesi, Fizik Bölümü

Özet: Büyük Hadron Çarpıştırıcısından Lepton Çarpıştırıcılarına Parçacık Akış Algoritmaları geliştirilmesinde kat edilen aşama, yüksek segmantasyonlu algıç sistemleri fikrine olanak sağlamıştır. Entegre algıç elektroniği alanındaki başarılar ve özgün aktif algıç materyalleri konusundaki birikimler sayesinde, bu fikirler yakın gelecekte uygulama alanı bulabileceklerdir. Önümüzdeki ilk geniş kapsamlı uygulama, Büyük Hadron Çarpıştırıcısı'nın CMS deneyindeki Yüksek Granüllü Kalorimetre iyileştirmesidir. Gelecek lepton çarpıştırıcıları için söz konusu uygulamalar da CALICE Çalışma Grubu tarafından detaylı çalışma altındadır.

Katkılı ve Katkısız Metal Oksit Nano-tozlardan Beyaz Işık Üretimi

Tarih ve Yer:11 Aralık 2015 Cuma saat 15:00, Marmara Universitesi, Fizik Bolumu Seminer Salonu

Konusmaci: Gökhan Bilir* Fizik Mühendisliği Bölümü, Istanbul Teknik Üniversitesi, 34469 Istanbul, TURKİYE, bilirg@itu.edu.tr

Son 20-30 yıllık süreçte, azalan boyutla beraber olağandışı özellikler kazandıklarından nanoboyutlara sahip malzemelerin sentezi ve karakterizasyonu üzerinde büyük bir ilgi vardır. Nanomalzemeler üzerindeki bu ilgi, özellikle, yeni, ucuz ve etkin sentezleme tekniklerinin geliştirilmesiyle daha da yoğunlaşmıştır. Nano-malzemelerin bazı termal, optik ve mekanik özelliklerinin külçe formundakilere göre geliştiği birçok araştırmacı tarafından gösterilmiştir. Özellikle, nano-sistemler kuantum hapsolma etkileri oluşacak kadar boyutça küçük olduklarından külçe formundaki eşdeğerlerinde gözlenmeyen bazı sıradışı özellikler sergilemektedirler. Bu özellikler bilhassa nano-malzemelerde yüzey alanının hacime oranının azalan boyutla artmasından kaynaklanmaktadır.

Yukarıda bahsi geçen sıradışı özelliklerden bir tanesi de lazer diyot eksitasyonu altında katkılı ve katkısız metal oksit nano-tozlardan beyaz ışık üretimidir. Elde edilen beyaz ışık emisyonu yüksek verimlilik ve teorik limite yaklaşan yüksek renk geriverim indeksine (CRI) sahiptir. Geniş bant beyaz ışık emisyonu 400 – 1100 nm dalgaboyu aralığındadır ve katkısız ve nadir toprak/geçiş metal iyonları katkılı malzemelerde gözlemlenmiştir. Elde edilen deneysel sonuçlar, böyle bir emisyonun nano-boyutla alakalı olduğunu, katkısız malzemelerde de elde edilebildidiğinden katkı iyonlarının varlığı bu olguyu desteklese de bunların keskin emisyonlarının üst üste binmesinden beyaz ışık emisyonunun kaynaklanmadığını göstermiştir. Konak matrisden ve konak matrisin boyutundan kaynaklanan bir olgu olduğu belirlenmiştir. Elde edilen beyaz ışığın spectral dağılımı insan gözü için en uygun olan akkor lambanınkine çok benzemektedir ve akkor lambalara oranla %35 daha verimli olduğu belirlenmiştir. Elde edilen sonuçlar, bu beyaz ışık emisyonunu hem temel hemde uygulamalı düzeyde çok ilgi çekici hale getirmektedir ve akkor lambalara alternatif olabilecek potansiyele sahiptir.

Ultrafast spin dynamics in Diluted Magnetic Semiconductor Nanostructures

Tarih ve Yer:12 Haziran 2015 Cuma saat 14:00, Marmara Universitesi, Fizik Bolumu Konferans salonu

Konusmaci: Muhammet Arucu, Marmara Universitesi, Fizik Bölümü

Özet: A dilute magnetic semiconductor(DMS) is a magnetic material where a part of the host cations are replaced by magnetic ions of rare earths or transition metals. DMS is the key materials for spin electronics where not only charge but also spin of electrons are used for electronic devices. Ferromagnetic semiconductors with Curie temperatures (Tc ) above room temperature are ideal as spintronics devices. However, the origin of room temperature ferromagnetism in DMS is still controversial in the literature. In this studies the properties of (Zn,TM)O based systems are studied in relation to the material dimensions, temperature effect, magnetic effect, laser pulse effect in nanometre length scales for new technology applications. Samples of Co doped ZnO crystals showed ferromagnetic, paramagnetic, antiferromagnetic and spin glass behaviour with the magnetic element doped and different external magnetic field.

Using VAMPIRE software package for magnetic properties which is high performance code, developed by The University of York, Department of Physics Computational Magnetism Group for our investigations. We can classify into three categories the these studies. Firstly, we created ZnO wurtzite crystal structure writing C++ code. Later, using Ruderman-Kittel-Kasuya-Yosida (RKKY) interaction we obtained the nearest neighbour interaction of ZnO that this has different sizes like 5 nm, 10 nm and 20 nm. Secondly, for these structures, we investigated the magnetic properties of these systems using Monte Carlo Method and Heun Method described by the Landau-Lifshitz-Gilbert(LLG) equation which the equation of motion for spins. Thirdly, we researched laser induced spin dynamics for the different DMS crystal structures

 

Beyond Physics? On the prospects of finding a meaningful oracle

Tarih ve Yer:1 Haziran 2015 Pazartesi saat 10:00-12:00, Marmara Universitesi, Edebiyat Fakültesi Konferans Salonu

Konusmaci: Prof. Dr. Taner Edis, Truman State University, Fizik Bölümü

Özet:Certain enterprises at the fringes of science, such as intelligent design creationism, claim to identify phenomena that go beyond not just our present physics but any possible physical explanation. Asking what it would take for such a claim to succeed, we introduce a version of physicalism that formulates the proposition that all available data sets are best explained by combinations of “chance and necessity”—algorithmic rules and randomness. Physicalism would then be violated by the existence of oracles that produce certain kinds of noncomputable functions. Examining how a candidate for such an oracle would be evaluated leads to questions that do not admit an easy resolution. Since we lack any plausible candidate for any such oracle, however, chance-and-necessity physicalism appears very likely to be correct.

Yumuşak Malzemelerin Deformasyonu

Tarih ve Yer: 27 Mayis Çarşamba saat 14:00, Marmara Universitesi, FEF Fak. Fizik Bolumu, Seminer Salonu

Konusmaci: Dr. Ozan S. Sarıyer, Kuzey Karolina Üniversitesi (Chapel Hill) – Kimya Bölümü


Özet: Çağdaş yoğun madde fiziği iki geniş alana ayrılabilir: sert madde fiziği ve yumuşak madde fiziği. Metal seramik vs. gibi sert katılara kıyasla, lastik, jel vs. gibi yumuşak katılar çok daha kolay deforme edilebilirler. Yumuşak malzemeler, üstün elastik özellikleri sayesinde pek çok uygulamada kullanılmak için idealdir. Bunlar arasında yaygın kullanılan ürünler de vardır: otomobil lastikleri, ayakkabı tabanları, makinalardaki kayış, conta vs. gibi parçalar lastikten yapılır. Bu malzemelerin elastisitesi üzerine mikroskopik bir model geliştirdik ve istatistiksel mekaniğin temel ilke ve yöntemlerini kullanarak, bu malzemelerde deneysel olarak gözlenen doğrusal olmayan elastik davranışı elde ettik. Lastiğe benzer üstün elastik özelliklerine ek olarak jeller, yüksek miktarda sıvı emebilirler. Bu nedenle jeller gündelik hayatta kontak lenslerde ve hijyenik bezlerde kullanılırlar. Pek çok yüksek teknoloji uygulaması için de kullanılmaları öngörülmektedir. Jellerin mikroakışkan sistemlerde, doku mühendisliğinde, ilaç dağıtımında ve sensörlerde kullanımı üzerine yoğun laboratuvar araştırmaları sürmektedir. Jel deformasyonu üzerine bir ölçeklenme kuramı geliştirdik. Bu kuramı, yaygın damar tıkanıklığı rahatsızlıklarını modelleyen deneysel bir mikroakışkan sistemde test ettik. Hem lastikler hem jeller için öne sürdüğümüz iki kuramımız da evrensel niteliktedir. Bu nedenle kuramlarımızın sonuçları malzeme kimyasından bağımsızdır. Lastiklerin ve jellerin deformasyon özelliklerini evrensel, temel ve mikroskopik bir düzeyde anlamamız sayesinde, bu yumuşak malzemeler için tasarım stratejileri önerebiliriz.

 

 Graduate Education and Research Possibilities in French Nuclear Laboratories (Fransiz Nuclear Laboratuarinda Arastirma ve Yuksek Lisans Firsati )
(related to future French-Japannese  Nuclear Power Plant in Sinop, also information on Akkuyu Nuclear Power Plant)

Tarih ve Yer: 22 Mayis Cuma saat 10:00, Fen Edebiyat Fakultesi Konferans Salonu

Konusmaci: Prof. Dr. Z. Engin Erkmen, Marmara University Dept. of Metallurgy and Materials


Özet: Fransa dünya da kendi nükleer teknolojisini geliştiren ve en ileri düzeyde reaktör tasarımları gerçekleştiren ülkelerden, belki de birincisidir.  Tüm ülke elektrik tüketiminin yaklaşık %80 lik bölümünü nükleer enerjiden sağlamaktadır.  Bu açıdan Sinop Santrali ve ilgili araştırma merkezinin inşasının Fransa-Japon ortaklığı tarafından yapılacağının karara bağlanmasının ülkemiz için bir şans olduğunu düşünüyorum.  Seminer konusu, Fransa nın başlıca nükleer araştırma merkezlerinden bazıları olan, Saclay ve Marcoule a  4-6 Mart 2015 tarihleri arasında yapmış olduğum teknik gezinin detaylarını aktarmayı amaçlamaktadır.  Bu gezi sonucunda yapmış olduğum temaslar neticesinde, sözkonusu Ar-Ge merkezlerinde ve reaktörlerde nükleer alanda malzeme, fizik, kimya, termodinamik, korozyon vb. bilim dallarında Y. lisans, doktora ve sonrası uzun süreli araştırma  yapmak isteyen öğrenci ve öğretim üyelerine Fransız yetkililer olumlu bakmışlardır. Belli ölçüde burs ta dahil olmak üzere laboratuvar kapılarının açılmış olması nükleer sahaya pratik anlamda yeni giriş yapan ülkemizin nükleer bilim ve araştırma potansiyeline büyük katkı sağlayacaktır.  Nükleer reaktör işletimi ve geliştirilmesi öncelikle iyi yetişmiş, donanımlı teknisyen, operatör, mühendis ve araştırmacıların varlığına bağlıdır.

Kozmostan Kaosa: “Basit Sarkacın Kısa Tarihi”

Tarih ve Yer: 8 Mayis Cuma saat 10:00, Fizik bölümü amfi (C114)

Konusmaci: Prof. Dr. Gediz Akdeniz , İstanbul Üniversitesi


Özet: Pisa Katedrali’ndeki melek kabartmalı şamdanın ipin ucunda sallanan sıradan bir taşa dönüşmesiyle ortaya çıkan «Basit Sarkaç», Galileo’dan bu yana bilim tarihinde önemli gelişmelere imza atmıştır. Kozmosun gizemlerinden biri olan yer çekim sabitini ortaya çıkartan, Fizik ve Metafizik ayrışmasında ilk noktayı koyan deneydir. Newtoncu düşüncenin aklımızı örgütlemesinde (modernite) ve modern bilimde karmaşıklığın ve düzensizliğin ötekileştirilmesinde büyük roller almıştır. Bugün ise, onun üzerinden Kaos Kuramı kendini var etmeyi sürdürmektedir.  

Bu konuşmada, «Basit Sarkacın Kısa Tarihi» dediğimiz bilimdeki bu süreç özetlenmeye çalışılacaktır.  

Adli Fizik- Adli Bilimlerde Fizik Uygulamaları

Tarih ve Yer: 10 Nisan 2015 Cuma saat 14:00, Fizik bölümü amfi (C114)

Konusmaci: Doç. Dr. İsmail ÇAKIR Adli Bilimler Uzmanı İmza, Yazı, Belge İnceleme Uzmanı İstanbul Üniversitesi, Adli Tıp Enstitüsü


Özet: Adli Bilimler, genel anlamda adalet hizmetinde uygulanan bilimler topluluğudur. Bunlar; Fizik, kimya, biyoloji, matematik, jeoloji, astronomi gibi fen ve psikoloji gibi bazı sosyal bilimlerdir. Bu seminerde Adli Bilimler alanında fizik uygulamaları ve Türkiye'deki fizikçilerin görev aldığı kurumlar anlatılacaktır.

Spin Camlarında Kontrollu Bunalım ve Kaos, Kritik Fazlar ve Altkritik Boyut

 

Tarih ve Yer: 27 Mart 2015 Cuma saat 14:00 - Fen Edebiyat Fakultesi Konferans Salonu

 

Konusmaci: Nihat Berker, Sabancı Üniversitesi

Özet : Donmuş düzensizlik içeren, ferromanyetik ve antiferromanyetik etkileşmelerin uyuşmadığı, yerel serbesti derecelerinin entropi getirdiği çeşitli spin sistemleri, renormalizasyon grubu ile çeşitli tamsayı ve kesirli boyutlarda incelenmiştir. Ferromanyetik ve antiferromanyetik etkileşmelerin yerel düzenlenmesiyle, etkileşme uyuşmazlığının (yani bunalımın) malzeme bileşenlerini değiştirmeden ayarlanabileceği gösterilmiş, bu sayede iki boyutta daha önce hiç görülemeyen spin camı fazı elde edilmiş, üç boyutta daha önce hep görülen spin camı fazı yok edilmiştir.[2] Çift sayı q durumlu saat yönüne bakan spin sistemlerinde spin camı fazında, bir konumda ölçek değişikliği altında çıkan kaotik etkileşme dağılımının, bir ölçekte bütün sistem üzerinden dağılıma eşdeğer olduğu gösterilmiştir. q arası evrensellik bulunmuştur.[1] Tek sayılı q durumlu saat yönüne bakan spin sistemlerinde, değişik olarak, quantum sistemlerine benzer asimetrik faz diyagramları ve her noktası kritik olan birçok faz bulunmuştur.[3] Sıralandırılmış 23 hierarşik model çözülerek, spin camı fazının kaybolduğu altkritik boyut 2.520 olarak tesbit edilmiştir.[4]

[1] “High q-State Clock Spin Glasses in Three Dimensions and the Lyapunov Exponents of Chaotic Phases and Chaotic Phase Boundaries”, E. Ilker and A.N. Berker, Phys. Rev. E 87, 032124 (2013).

[2] “Overfrustrated and Underfrustrated Spin Glasses in d=3 and 2: Evolution of Phase Diagrams and Chaos Including Spin-Glass Order in d=2”, E. Ilker and A.N. Berker, Phys. Rev. E 89, 042139 (2014).

[3] “Odd q-State Clock Spin-Glass Models in Three Dimensions, Asymmetric Phase Diagrams, and Multiple Algebraically Ordered Phases”, E. Ilker and A.N. Berker, Phys. Rev. E 90, 062112 (2014).

[4] “Lower-Critical Spin-Glass Dimension from 23 Sequenced Hierarchical Models”, M. Demirtaş, A. Tuncer, and A.N. Berker, arXiv:1502.06443 (2015).

 

İrtibat: Prof. Dr. Mithat Kaya (mithat.kaya@marmara.edu.tr)

 Acoustic superradiance from a vortex in Bose - Einstein condensates
 

Tarih ve Yer: 11 Mart 2015 carsamba saat 14:00 - Marmara Universitesi Fen Edebiyat Fakultesi Fizik Bolumu C118(Amfi) 

 

Konusmaci: Nadir Ghazanfari-Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, Fizik Bölümü

Özet : Acoustic superradiance is the analogue of Penrose process which is the extraction of energy from a rotating black hole. The theoretical framework to study the possible connection between motion of sound waves in a fluid flow and behavior of a quantum field in a classical gravitational field was constructed by Unruh in 1981. Moreover, A fine control over dilute gases both experimentally and theoretically allows us, by analogy, to analyze the systems that are not easy to study, when dealing with the real one.  Event horizon in such a spacetime exists inside a region called ergoregion, and since the rotating energy of the black hole is located in between event horizon and ergosphere the extracting of energy becomes possible. Vortex geometry could be a nice analogue of a black hole in order to observe Penrose process since it reveals an effective ergoregion which is also simple to be achieved is experiments.

 

İrtibat: Prof. Dr. Mithat Kaya (mithat.kaya@marmara.edu.tr)

Shedding Light on Chemistry with First Principles Molecular Dynamics

 

Tarih ve Yer: 30 Ocak Cuma saat 14:00 - Marmara Universitesi Fen Edebiyat Fakultesi Fizik bölümü C118(Amfi) 

 

Konusmaci: Prof. Dr. Todd Martinez  

Özet : I discuss the principles behind photochemistry, where a molecule is promoted to an excited electronic state by photon absorption. I introduce methods which can simulate photochemical reaction dynamics, including quantum mechanical effects due to both electrons and nuclei. This allows for treatment of population transfer between different electronic states (nonadiabatic effects) and also bond breaking or rearrangement which often occurs on excited electronic states. The specific case of photoinduced isomerization about carbon-carbon double bonds is discussed, starting from the paradigmatic ethylene molecule and proceeding to highly conjugated molecules such as retinal protonated Schiff base in gas phase, solvent, and protein environments. These results show that the ordered electrostatic environment of the protein can direct the excited state reactivity and help explain the sub-picosecond excited state lifetimes and bond selectivity observed in protein environments (such as the rhodopsin protein which is the primary visual receptor in mammals).

İrtibat: Prof. Dr. Mithat Kaya (mithat.kaya@marmara.edu.tr)

 Hızlandırıyoruz: Protonları, çalışmayı, projeleri

Tarih ve Yer: 25 Aralik 2014.14:00 - Marmara Universitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü Konferans Salonu

Konuşmacı: Gokhan Unel

Özet: Yüksek enerjili protonlar CERN-BHÇ gibi bilimsel keşife yönelik hızlandırıcılardan tıp uygulamalarına kadar pek çok alanda kullanılır.Protonları ve ağır iyonları hızlandırmanın ilk adımı bir ışıma sıklığı dörtuçlusu yapmaktır. Şimdiye kadar dünyada bu hızlandırma kovuğunu  9 ülke kendi tasarlayıp yapabilmiştir. Türkiye’de de yerli tasarım ve üretim olarak bir proton demet hattı yapmak üzere TAEK- SANAEM’de15 kişilik bir takım bir araya gelmiş ve 2012 yazından bu yana çalışmalara başlamıştır. Bu konuşma SANAEM Promete Projesini tanıtmaya ve şimdiye kadar yapılan işleri göstermeye yönelik olacaktır.

İrtibat: Prof. Dr. Mithat Kaya (mithat.kaya@marmara.edu.tr)

Yüksek-performanslı Organik Materyallerin Rasyonel Olarak Dizayn Edilmesi

Tarih ve Yer: 19 Aralık 2014, 14:00 - Marmara Universitesi, FEF Fak. Fizik Bolumu, Seminer Salonu

Konuşmacı: Dr. İlhan Yavuz (Marmara Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Fizik Bölümü)

DNA Dizileme Yöntemleri ve Metal İyonu Katkılı DNA Sarmalının Manyetik Özellikleri

Tarih ve Yer: 12 Aralık 2014, 14:00 - Marmara Universitesi, FEF Fak. Fizik Bolumu, Anfi II

Konuşmacı: Arş. Gör. Vahap ELDEM (İstanbul Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü)
        
Özet: Virüslerden insan gibi gelişmiş organizmalara kadar hemen hemen tüm canlıların yaşam kodunu oluşturan DNA molekülünün sayı ve dizilişinin tam olarak ortaya konulması, biyoteknolojinin en güncel ve rekabetçi araştırma konusu olarak ortaya çıkmıştır. İkili sarmalın üzerinde yazılı şifrenin çözümlenmesi; hastalıkların tanı ve tehşisinin konulmasından kişiselleştirilmiş tıp alanına, tarımsal biyoteknolojiden moleküler düzeyde yapılan temel araştırma alanları gibi birçok disipline doğrudan katkı sağlamaktadır. Ülkelerin gen havuzu ve kaynaklarının belirlenmesi, ayrıca global ölçekte ekonomik öneme sahip olması nedeniyle, DNA dizileme teknolojisinin kullanımı ve geliştirilmesi stratejik olarak ele alınmaktadır. DNA dizileme teknolojilerinin hemen hepsi multidisipliner çalışmalar neticesinde ortaya çıkmıştır. Bu nedenle, fizik, kimya gibi temel bilimlerde görev yapan araştırıcılara DNA dizileme teknolojisindeki mevcut ve yenilikçi yaklaşımların (fluorescence eksitasyonu, yarı iletken teknolojisi, nanopor tekonolojisi ile DNA dizileme vs.)  aktarılması büyük öneme haizdir. Mevcut dizileme yöntemlerine alternatif olarak daha ucuz ve daha kaliteli gözlem verisi sunacak dizileme yöntemlerin oluşturulması için DNA yapısının manyetik özelliklerinin incelenmesi bir başlangıç noktası oluşturabilir.  Bu amaç doğrultusunda metal iyonu katkılı DNA molekülünün manyetik özelliklerinin teorik olarak incelenmesi de deneysel ölçüm yöntemlerinin oluşturulmasına katkı sağlayacaktır.

İrtibat: Prof. Dr. Mithat Kaya (mithat.kaya@marmara.edu.tr)

CERN’de ne bulunamadı?  
Tarih ve Yer: 5 Aralik 2014, 14:00 - Marmara Universitesi, FEF Fak. Fizik Bolumu, Anfi II

Konuşmacı: Mahmut Ö.Hortaçsu (Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, Fizik Bölümü)

Özet: CERN hızlandırıcısında, ilk kazadan sonra, protonlar 2009 yılı Kasım ayında dolaşmağa başladı. Hızlandırıcıyı yapmakta ilk amaç parçacık fiziğinde geçerli olduğu düşünülen Standard Modelin sınanması ve modelde öngörülen Higgs parçacığının bulunması olabilirdi. Ancak bunun ötesinde 1974-75 yıllarında önerilen süpersimetrinin olup olmadığının görülmesi, evrenimizin kaç boyutlu olduğuna dair işaretlerin belirlenmesi, evrendeki gökadaların ve bunların birleşmesinden doğan yapıların bir arada olması için gerekli olan, ancak gözlenmeyen karanlık maddenin ne olduğunun anlaşılması, evrendeki ivmeyi veren karanlık enerjinin kaynağının  bulunması, diğer bir deyişle Tev enerjilerinde Standard Model ötesi olduğuna inanılan yeni fiziğin keşfedilmesi gibi ek amaçları da vardı. Ayrıca çekirdekleri çarpıştırarak kuark hapsi üzerine yeni bilgiler aranacak ve evrendeki madde-anti madde farkının nedenleri saptanacaktı.

2012 yılı Temmuz ayında Higgs bozonuna benzer bir parçacığın bulunduğu açıklandı. Daha sonraları bu parçacığın beklenen Higgs bozonu olduğu hemen hemen doğrulandı. Ancak diğer konularda durum nedir? Bu konuşmada bunların yanıtını vermeğe çalışacağım.

İrtibat: Prof. Dr. Mithat Kaya (mithat.kaya@marmara.edu.tr)

Graph Theoretical Analysis of Hydrogen-Bond Network in Water

Tarih ve Yer: 28 Kasim 2014 Cuma, 13:00 - Marmara Universitesi, FEF Fak. Fizik Bolumu, Anfi II

Konuşmacı: Dr. Abdullah Ozkanlar (Theory Department, Fritz-Haber-Institute of the Max-Planck-Society)

Özet: Graph theoretical algorithms have recently been developed with the aim of characterizing molecular networks defined by intermolecular interactions (e.g. hydrogen bonding). A complex network analysis tool ChemNetworks1, which can convert Cartesian coordinates of molecular systems into a network/graph object based upon user-specified parameters defining the intermolecular interactions that result in edges between the molecules (vertices) of interest, will be introduced.Several topological network analyses, including network neighborhood, the determination of geodesic paths, the degree census, direct structural searches, and the distribution of defect states of network of interest, are available within the package. These properties can help to understand the network patterns and organization that may influence physical properties and chemical reactivity. I will discuss application of the complex network analysis to hydrogen-bond network in bulk water. Structure and dynamics of this network will be discussed in detail.

1 A. Ozkanlar and A. E. Clark J. Comput. Chem. 2014, 35, 495-505.

İrtibat: Prof. Dr. Mithat Kaya (mithat.kaya@marmara.edu.tr) 

The Monolayer-grown Solar cell: Apossible device for the future

Tarih ve Yer: 2 Aralik 2014, 14:00 - Marmara Universitesi, FEF Fak. Fizik Bolumu, Anfi II

Konuşmacı: Prof. Dr. Ing. Karem Boubaker

Özet: “The increasing use of photonic effect cells raised cost, material leakage and environmental issues. Here is described a photonic-effect cell, created from a single metal oxide inside the framework of some recent patents.”

İrtibat: Prof. Dr. Mithat Kaya (mithat.kaya@marmara.edu.tr)

Yüksek Enerji Fiziğinde Benzetişim Yöntemlerine Uygulamalar

Tarih ve Yer: 9 Eylül 2014 Salı 13:00 - Fizik Bölümü Seminer Salonu GZF B101

Konuşmacı:  Dr. Adnan Kılıç (Uludağ Üniversitesi)

Benzetişim birçok bilim dalında olduğu gibi yüksek enerji fiziğinde de önemli bir yer almaktadır. Bu seminerde dünyada yaygın bir kullanıcı kitlesine sahip olan GEANT4 ve FLUKA benzetişim programlarının uygulama alanlarından ve yapılmış çalışmalardan bahsedilecektir. Bu çalışmalar THM (Türk Hızlandırıcı Merkezi) hızlandırıcı ünitesinde bulunan elektron tabancasının zırhlaması ve durdurulması, THM parçacık detektörü ve kalorimetre ünitesinin modellenmesi, LHeC (Large Hadran Electron Collider) detektörü ve kalorimetre ünitesinin modellenmesi, silikon detektörlere radyasyon etkisinin benzetişimi olarak sıralanabilir.

İrtibat: Prof. Dr. Uğur Yahşi (uyahsi@marmara.edu.tr)

Genel Görelilik Teorisinde Kütleçekimi Dalgaları

Tarih ve Yer: Fizik Bölümü Seminer Odası GZF B101; 9 Mayıs 2014 Cuma Saat 14:00

Konuşmacı: Saba Bozpolat, Marmara Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi Fizik Bölümü, Göztepe, İstanbul.

Einstein’ın Genel Görelilik Teorisi, yaklaşık yüz yıldır pek çok gözlem ve deney ile öngörüleri son derece uyumlu bir biçimde sınanan, kütleçekimi etkileşmelerinin modeli olarak görülmektedir. Zayıf kütleçekimi alanı yaklaşıklığında klasik başarıları arasında; Güneş sistemindeki gezegenlerin hareketleri, ışığın bir yıldızın çevresinden geçerken yörüngesindeki sapmanın öngörülmesi, ışığın kütleçekimsel kırmızıya kayması vb. sayılabilir. Bugüne kadar Einstein’ın Genel Görelilik Teorisi’nin doğru olmadığına dair bir kanıt bulunmamaktadır. Newton fiziğinde karşılığı bulunmayan, Einstein’ın kütleçekim teorisinin öngörülerinden biri olan ve dolaylı etkileri Hulse ve Taylor tarafından 1974’te PSR1913+16 çift yıldız sistemi ile BICEP2 tarafından Mart/2014’te CMB üzerinde gözlenen kütleçekim dalgaları akademik cazibesini korumaktadır. 

Bu çalışmada, kütleçekim dalgaları Genel Görelilik Teorisi çerçevesinde incelenmiştir.

İrtibat:

Doç. Dr. Mustafa Alevli (mustafaalevli@marmara.edu.tr) ve Prof. Dr. Uğur Yahşi (uyahsi@marmara.edu.tr)

Büyük Patlamadan Bugüne Modern Kozmolojinin Evren Tasviri

Tarih ve Yer: 30 Nisan 2014 Çarşamba 15:00 - Fizik Bölümü Seminer Odası GZF B101

Konuşmacı: Prof. Dr. Ali KAYA (Boğaziçi Üniversitesi)

Modern kozmoloji, büyük patlamadan günümüze evrenin gelişimi hakkında çeşitli gözlemlerle test edilmiş oldukça tutarlı bir resim ortaya koymaktadır. Bu konuşmada, modern kozmolojinin evren tasviri, son gözlemsel gelişmeler ışığında bu tasvirin eksik yönleri ve kozmolojide aktif olarak çalışılan problemler tartışılacaktır.

İrtibat:

Doç. Dr. Mustafa Alevli (mustafaalevli@marmara.edu.tr) ve Prof. Dr. Uğur Yahşi (uyahsi@marmara.edu.tr)

 

Su Tutmayan Yüzey Üzerinde Duran Sıvı Mikrodamlacıkların Optik Uygulamaları

Tarih ve Yer: Fizik Bölümü Seminer Odası GZF B101; 29 Kasım 2013 Cuma Saat 15:00

Konuşmacı: Dr. Yasin Karadağ, Koç Üniversitesi, Fen Fakültesi Fizik Bölümü, Sarıyer, İstanbul.        

Sıvı mikrodamlacıklar uzun süreden beri mikrolaser ve optik sensör elde edilmesi veya CQE(cavity quantum electrodynamics)  gibi birçok alanda kullanılmaktadır. Kolay elde edilebilmesi ve küresel simetrilerinden dolayı araştırmacıların ilgisini çekmektedir. Özellikle son yıllarda optik ve mikro-akışkanlığın birleştirildiği yeni bir alan olan opto-akışkanlığın popüler hale gelmesiyle mikrodamlacıklar daha çok önem kazanmaktadır. Fakat iki problem nedeniyle mikrodamlacıklarla çalışmak zor olmaktadır. Mikrodamlaların pozisyonlarının sabitlenmesi  birinci problemdir. Diğer problem ise çevresel ısı ve nem değişiklerine karşı mikrodamlacıkların hacimlerinin çok hassas olmasıdır. Sunumumda genel olarak bu problemleri nasıl çözdüğümüzü ve mikrodamlacıkları kullanarak gösterdiğimiz optik uygulamalardan bahsetmeyi düşünüyorum.

İrtibat: Doç. Dr. Mustafa Alevli (mustafaalevli@marmara.edu.tr) ve Prof. Dr. Uğur Yahşi (uyahsi@marmara.edu.tr)

İlk Prensiplere Dayalı Metotlarla Nanomalzemelerin Kararlılığının Araştırılması

Tarih ve Yer: Fizik Bölümü Seminer Odası GZF B101; 20 Kasım 2013 Çarşamba Saat 15:00

Konuşmacı: Dr. Ali Zerentürk, Gebze YüksekTeknoloji Enstitüsü, Fen Fakültesi Fizik Bölümü, Gebze, Kocaeli.

Malzemeler, fiziksel özellikler açısından, makroboyutlardan nanoboyutlara gidildikçe tahminler ötesi bir çeşitlilik kazanırlar. Bu durum, teknolojik uygulamalarda kullanılması düşünülen yeni malzemelerin tasarımının nano boyutlarda başlamasını zorunlu kılar. Diğer taraftan, nanoyapıların faz diyagramları sadece deneysel tekniklerle taranamayacak kadar geniştir. Dolayısıyla, deneysel başarımların, ilk prensiplere dayalı modelleme tekniklerinden yararlanması kaçınılmazdır.  C60 fullerenin, deneysel sentezinden yıllar önce, teorik olarak öngörülmüş olması benzer nanomalzeme keşifleri için de modelleme tekniklerinin çoklukla kullanılması sonucunu doğurmuştur.  Bu çalışmada, fulleren ve fulleren-benzeri nanoyapıların kararlılığının (dolayısıyla deneysel  sentezinin) ya da kararsızlığının ilk prensiplere dayalı metotlarla nasıl belirlenebileceği üzerinde durulmuştur.  Bu problemleri şöyle sıralayabiliriz:

1.            Karbon fullerenlerin, karbon atomik zincirlerden oluşumu

2.            Silisyum fullerenlerin kararsızlığının moleküler dinamik hesapları ile tayini

3.            GaN fullerenimsilerinin kararlılığı

4.            Karbon fulleren izomerlerinin kinetik kararlılığının titreşim frekanslarından bulunması

İrtibat: Doç. Dr. Mustafa Alevli (mustafaalevli@marmara.edu.tr) ve Prof. Dr. Uğur Yahşi (uyahsi@marmara.edu.tr)

Positron Annihilation Spectroscopy: State-of-The-Art Technique to "See" Pores at the Atomic Level in Materials

Tarih ve Yer: Fizik Bölümü Semineri; 04 Eylül 2013 Çarşamba Saat 14:00

Konuşmacı: Renwu John Zhang (Ph. D.), Department of Chemistry and Biochemistry, California State University, San Bernardino, USA

Özet: Positron annihilation spectroscopy, which is based of the quantum effect of positron and its bound state (called positronium), provides a unique way to study voids and free volume holes at atomic scale in various materials, such as metals, semi-conductors, and polymers.  It provides a non-destructive method to access the size and distribution of ultra micro-pores (~Å) and possible the chemical environment inside the pores as well in bulk materials.  By controlling the kinetic energy of incident positrons, the technique can also be used to study the surface voids and the voids at the interface between thin films and substrates.  In this talk, a brief introduction on this technique, including positron annihilation lifetime spectroscopy (PALS), Doppler broadening energy spectroscopy (DBES) and slow positron beam, and their major applications in material science will be presented. Two sample researches, characterizing free volume in polyamide thin films and studying the chemical environment in halogenated polystyrenes will be discussed.

İrtibat: Prof. Dr. Uğur Yahşi (uyahsi@marmara.edu.tr) ve Doç. Dr. Cumali Tav (ctav@marmara.edu.tr)

NOT: Bu Etkinlik TUBİTAK (2221-Konuk Bilim İnsanı Destekleme Programı) tarafından desteklenmektedir.

Nanoyapılı Manyetik Malzemelerin Simülasyonu

Dr. Richard Evans The University of York-UK 'den Fizik Bölümü öğretim üyesi. 

Yer: Fizik Bölümü Semineri

29.07.2013/ Time: 14:00 Lecture 1: Introduction to magnetism at the nanoscale

30.07.2013/ Time: 14:00 Lecture 2: Atomistic spin models 1: Monte Carlo methods (Exchange Bias)

31.07.2013/ Time: 14:00 Lecture 3: Atomistic spin models 2: spin dynamics (Heat Assisted Magnetic Recording)

               Practical 1: Getting started with vampire: input, materials, hysteresis and Curie temperatures

01.08.2013/ Time: 14:00 Lecture 4: Constrained minimisation: energy barriers (Surface anisotropy)

               Practical 2: Heterostructures in vampire: alloys, interfaces, roughness, arrays and core-shell nanoparticles

02.08.2013/ Time: 14:00 Lecture 5: Ultrafast magnetism (Heat-induced all-optical magnetic switching)

               Practical 3: Advanced usage of vampire: energy barrier calculations, custom inputs and parallel optimisation

İrtibat: Prof.Dr. Şahin AKTAŞ (saktas@marmara.edu.tr); Arş.Gör. Muhammet Arucu (muhammet.arucu@marmara.edu.tr); Öğr. Gör. İzzet Paruğ Duru (parug.duru@gedik.edu.tr)

NOT: Bu Etkinlik TUBİTAK (2221-Konuk Bilim İnsanı Destekleme Programı) tarafından desteklenmiştir.

Physical principles of group III-V thin film growth and growth monitoring

Tarih ve Yer: Fizik Bölümü Semineri; 24 Haziran Pazartesi Saat 14:00

Konuşmacı: Dr. Nikolaus Dietz-Professor of Physics-Georgia State University

Özet: Growth concepts/approaches

    * Molecular/chemical beam epitaxy (MBE/CBE) and MOCVD growth principles of group III-V alloys

    * Non-intrusive Real-time Monitoring of Thin Film Growth Processes

    * Unique for group III-nitrides (off-equilibrium, nitrogen-precursor, .....) Example GaInP thin film growth and control

    * Pulsed chemical beam epitaxy (PCBE)

    * Real-time growth monitoring of GaP/Ga1-xInxP heterostructures

    * Open and closed-loop Control of GaP/Ga1-xInxP growth. Example GaInN thin film growth

    * Superatmospheric MOCVD growth of indium-rich alloys

    * Migration-enhanced plasma-assisted MOCVD growth

    * Thin film material characterization

    * Where do we stand right now, summary, open challenges, opportunities.

İrtibat: Doç. Dr. Mustafa Alevli: mustafaalevli@marmara.edu.tr

Ayrıca Amerika'da doktora yapmayı düşünen öğrenciler ile hocamız konuşmadan sonra sohbet edecektir. Bu konuda düşüncesi olan öğrencileri özellikle bekleriz.

Çözülebilir bir yük yoğunluluğu dalga modelinde oluşan çığların dinamiği

Tarih ve Yer: Fizik Bölümü Semineri; 22 Mayıs Çarşamba Saat 15:00;

Konuşmacı:  Muhittin Mungan (Boğaziçi Üniversitesi)
Özet: Yük yoğunluluğu dalgalarını (YYD), deformasyona uğrayabilen bir yapının düzensiz bir ortam (rastgele ortam) içinde dışsal bir kuvvet tarafından sürülen bir sistem olarak düşünmek mümkün. Bu tarz yapılar, sürme kuvveti belirli bir eşiğin altında kaldığı sürece durağan konumlar alabilmekte, ancak eşik kuvveti aşıldığında kayma özellikleri gösterirler. Durağın halden kayan hale geçişin dinamik bir kritik olay olduğu iddia edilmekte ve bu olgu hem renormalizasyon grubu hem de sayısal nitelikli hesaplamalar tarafından desteklenmekte. Bu konuşmada analitik olarak çözülebilen bir YYD modelini ele alıp modeldeki durağan halden kayan hale geçişin öngörüldüğü gibi bir kritik davranış sergilediğini gösterip ortaya çıkan çığ dağılımlarının ölçeklenme özelliklerini ele alacağım.

Büyük Boyutlu W-Kuantum Network'lerinin Geliştirilmesi

Tarih ve Yer: Fizik Bölümü Semineri; 15  Mayıs Çarşamba Saat: 15:00;

Konuşmacı: Can Yeşilyurt (Okan Üniversitesi)

Özet:  İki taraflı kuantum dolanıklık gösteren EPR çiftlerinin çok taraflı uzantılarının, kuantum teknolojileri geliştikçe, başta kuantum haberleşme ve kriptografi olmak üzere, birçok kuantum algoritmasının gerçekleştirilebilmesi  açısından gerekliliği ve aciliyeti artmaktadır. Bu çok taraflı dolanık kuantum sistemlerinin önde gelenlerinden GHZ ve Cluster network'lerinin büyük boyutlarda verimli bir şekilde oluşturabilmesi çözülmüş olsa da, W network'ü için çalışmalar sürmektedir. Özaydın Kuantum Laboratuvarı'nın (OQuL) çalışma alanlarından biri W-Kuantum Network geliştirilmesidir ve bu seminerde OQuL'dan Can Yeşilyurt, grubun bu konudaki son bulgularını paylaşacaktır.

Elektronları kirlilikle ayırmak: Elektron saçılmalarının nanotellerin topolojik özelliklerine olan etkileri (Splitting electrons with dirt: effects of electron scattering on the topological properties of nanowires)

Tarih ve yer: 6 Mayis 2013 Pazartesi, Saat: 15:00 Fizik Bölümü Seminer Salonu

Konuşmacı: İnanç Adagideli (Sabancı Üniversitesi)

Özet: The recent observation of a zero-bias peak in the Andreev conductance of superconducting InSb nanowire heterostructures by the Delft group, which has been attributed to Majorana fermions, raised many questions. Among them are the effects of disorder on the topological superconductivity. In this talk, I will focus on inducing topological state from regular, or irregular scattering in (i) p-wave superconducting and(ii) proximity coupled Rashba wires that are related to recent experiments. I will discuss how disorder is detrimental to topological state in p-wave wires and in contrast how it can induce topological state in Rashba wires contrary to common expectations. I will show that the total phase space area of the topological state is conserved for long disordered wires, and can be even increased in an appropriately engineered superlattice potential.  Finally I will finish by discussing the relevance of our result to the Delft experiment.

Vektör alanların Kozmolojiye ve ekstra boyutun standart model hadronik geçişlerine olan etkileri

Tarih ve yer: 24 Nisan 2013 Çarşamba 15:00 Fizik Bölümü Seminer Salonu

Konuşmacı:  Dr. Nihan Katırcı (Boğaziçi & Doğuş Üniversitesi)

Özet: Detaylı bilgi için tıklayınız

CERN Büyük Hadron Çarpıştırıcısı ve ATLAS Deneyi

Tarih ve Yer: : 17 Nisan 2013 Çarşamba Saat: 15:00  Fizik bölümü Seminer Odası

Konuşmacı: Prof. Dr. Serkant Ali Çetin (Doğuş Üniversitesi)

Özet: Bu konuşmada CERN Laboratuarı hakkında bilgi verilecek, Büyük Hadron Çarpıştırıcısının özellikleri ve ATLAS algıç sisteminin yapısı ve çalışması anlatılacaktır. Büyük Hadron Çarpıştırıcısında gerçekleşen çarpışmalar sonucu algıç sistemlerinde toplanan ve toplanması planlanan veri ve ne anlama geldiği anlatılacak, Higgs Bozon'unun keşfine ve Higgs hakkında hala eksik kalan noktalara değinilecektir. Türkiye-CERN ilişkileri hakkında da bilgi verilecektir.

Soğuk atom fiziği, BCS-BEC faz geçişi ve spin-orbit etkileşimli Fermiyon gazları  
(Spin-orbit coupled Fermi gases: story of topological points, rings and spheres)

Yard. Doç. Dr. Menderes Işkın (Koç Üniversitesi)

Tarih ve Yer: 10 Nisan 2013 Çarşamba 15:00 Fizik Bölümü Seminer Salonu

Özet: With the ultimate success of techniques for trapping and cooling atomic gases developed and improved gradually since the 1980's, atomic Fermi gases have emerged as unique testing grounds for many theories of exotic matter in nature, allowing for the creation of complex yet very accessible and controllable many-body quantum systems. For instance, a major breakthrough was achieved with the variation of the attractive interaction between atoms from two hyperfine states of Lithium-6 (or Potassium-40). The tuning of interactions permits the ground state of the system to evolve smoothly from a weak coupling Bardeen-Cooper-Schrieffer (BCS) limit of largely overlapping Cooper pairs to a strong coupling regime of tightly-bound bosonic molecules, which undergo Bose-Einstein condensation (BEC).

Given that the recent experimental studies on spin-orbit coupled Bose gases had a great success, one of the current frontiers in cold atom research is the study of spin-orbit coupled Fermi gases. In this talk, following an overview of earlier theoretical and experimental works on the usual BCS-BEC crossover problem, I will present our new results for the spin-orbit coupled systems. I will analyze both the ground state and finite temperature phase diagrams for uniform systems [1]. In particular, I will show that the topological structure of the ground-state phase diagrams is quite robust against the effects of anisotropy of the spin-orbit coupling. I will also show that the critical condensation temperature increases considerably in the molecular BEC limit. Depending on my timing, I may also present our very recent results on the vortex core and edge states in these systems.

Kitaev Petek modelinde Abelyan olmayan istatistikler-Non-Abelian Statistics in the Kitaev Honeycomb Model

Ahmet Tuna Bolukbasi(Sabancı Üniversitesi Öğretim Üyesi)

Yer: Fizik bölümü Seminer Odası Tarih20 Mart 2013 Çarşamba Saat: 15:15 

Özet: Topolojiksel Kuantum Hesaplama (TKH) hatalara karşı dirençli kuantum bilgisayar yapmak için umut vaadeden bir yaklaşımdır. Bu yaklaşım bazı iki boyutlu çok-tanecikli sistemlerin sözde-parçacıklarının sahip olduğu alışılmadık Abelyan olmayan kuantum istatistik özelliklerinden yararlanmaktadır. TKH'de, alışılageldik kuantum hesaplama geçitleri (gate) bu sözde-parçacıkların birbiriyle yer değiştirmesi karşılık gelmektedir. Öte yandan, yer değiştirme mekanizması bu sözde-parçacıkların var olabildiği fraksiyonel kuantum Hall efeği ya da p_{x}+ip_{y} süperiletkenleri gibi karmaşık sistemlerde belirsizdir. Neyse ki, Kitaev Petek modeli gibi spin-örgü sistemleri bu mekanizmları net bir biçimde anlamak için daha uygun yapıdadırlar. Bu seminer, Kitaev Petek modelin sahip olduğu sözde-parçacıların birbirleriyle yer değişirmesiyle oluşan etkinin sistemin durum foksiyonuna olan etkisi üzerine yapılmış bir nümerik çalışmanın sonuçları üzerine olacaktır. (Ahmet Tuna Bolukbasi and Jiri Vala 2012 New J. Phys. 14 045007)

Antibiyotik dirençli bakterilerle mücadele edilebilir mi?

Erdal Toprak (Sabancı Üniversitesi Öğretim Üyesi)

Yer: Fizik bölümü Seminer Odası Tarih11 Mart 2013 Pazartesi Saat: 14:30 

Özet: Antibiyotiklerin keşfiyle bakteri kaynaklı bulaşıcı hastalıklarla mücadelede önemli başarılar kazanılmış olsa da, günümüz itibariyle tıpta kullanılabilen bütün ilaçlara karşı bakterilerin direnç geliştirdikleri bilinmektedir. Bu seminerde, bu önemli problemin çözümüne katkıda bulunabilmek için geliştirdiğimiz “Morbidostat” isimli cihazla yaptığımız çalışmalar anlatılacaktır.   

http://myweb.sabanciuniv.edu/erdaltoprak/

Nano Parçacıkların Manyetik Kararlılığına Boyutun Etkisi(Size Effect on Magnetic Stability of Nano Particles)

Muhammet Arucu (Marmara Üniversitesi Doktora Öğrencisi)

Yer: MÜ FEF Fizik Bölümü Seminer Odası  Tarih: 19.02.2013 Salı Saat: 15:30

Özet: Nano ölçekli manyetik parçacıkların kararlılığını incelenmek için Monte-Carlo simülasyon metodu ile Heisenberg manyetizmasını kullandık. Nano parçacıkların manyetik kararlılığını incelemek için, üç boyutlu sistemde 5x5x5 ile 90x90x5 atomları arasında değişen çeşitli boyutlarda simülasyon yaparak Histerezis eğrileri elde edilmiştir. Curie sıcaklığının altında, orta ve yüksek sıcaklıkta 15x15x5 boyutunun altında Manyetik kararsızlık görülmüştür. 30x30x5 ‘den daha büyük örneklerde düzgün mıknatıslanma (Manyetik kararlılık) beklenen eğrileri gösterdi. Sıfır Kelvin’e yakın düşük sıcaklıklarda mıknatıslanma, değerlendirilen tüm boyutların büyüklükleri ile ilgili keskin geçişler göstermiştir.

İletişim: Prof. Dr. Şahin Aktaş (Tez danışmanı)

Bazı Polimerlerin Sıcaklık ve Basınç Bağımlı Boşluk Kesri Cinsinden Newtonyen Olmayan Viskozitesinin İncelenmesi

Fatma Şahin Dinç, (Marmara Üniversitesi Doktora Öğrencisi) 

Yer: MÜ FEF Fizik Bölümü Seminer Odası  Tarih: 25.01.2013 Cuma Saat: 15:00

Özet: Yeni bir Newtonyen olmayan viskozite modeli, Eyring kesme gerinim hızının kesirli seri açılımı alınarak geliştirildi. Polietilin, polipropilin, polistirin, poli(metil metakrilit) ve polikarbonat polimerlerinin geniş aralıktaki deneysel reolojik verileri, bu model kullanılarak fit edildi. Modelden, sıfır kesme gerinim-hızı, sabit kesme-gerilim ve sabit kesme-gerinim hızı viskozitelerinin, viskozite bağımlı nicelik olan “termo-visko-occupancy” fonksiyonu, Yh, cinsinden eşitlikleri lineer olarak çıkarıldı ve sabitleri detaylı bir şekilde tartışıldı. Bu fonksiyon, sıcaklık ve Simha-Somcynsky Boşluk Teorisi’nden hesaplanan boşluk kesri gibi yapısal boşluklar cinsinden açıklandı. Ayrıca, viskozitelerin logaritmasının boşluk kesrine göre türevinin; viskoholibilitenin, boşluk kesri arttıkça exponansiyel azaldığı  görüldü. 

İletişim: Prof. Dr. Uğur Yahşi (Tez danışmanı)

Snötrinolarla Karma İnflaton-Körvaton Senaryosu

Doç. Dr. Nefer Şenoğuz (Doğuş Üniversitesi)

Yer: MÜ FEF Fizik Bölümü Seminer Odası  Tarih: 30.11.2012 Cuma Saat: 15:00

Özet: Enflasyon (evrenin ilk anlarında ivmelenerek genişlemesi) günümüzde kozmolojinin standart modelinin bir parçası haline gelmiştir. Bu sunumda ilk olarak enflasyonun tanımı, motivasyonu ve bir skaler alan (inflaton) ile nasıl gerçekleşebileceğinden bahsedeceğim. Ardından, inflaton alanının snötrino (sağ elli nötrinolardan birinin süpersimetrik eşi) ile özdeşleştirildiği snötrino enflasyon modeli ve enflasyondan sonra madde anti-madde asimetrisinin nasıl oluştuğu üzerinde duracağım.

Nötrinoların küçük kütlelerini açıklayan tahterevalli mekanizması üç nesil sağ elli nötrino öngörmekte, ancak snötrino enflasyon modelinin en basit versiyonunda bu nesillerin eşlerinden sadece birinin kozmolojide rol oynadığı varsayılmaktadır. Burada sunacağım senaryoda ise bir nesil snötrino evrenin ivmelenerek genişlemesine yol açarken, daha hafif ve uzun ömürlü bir başka nesil snötrino ise madde anti-madde asimetrisinin oluşmasını sağlıyor ve aynı zamanda körvaton işlevine sahip, yani evrendeki yapının kökenini oluşturan ilksel yoğunluk tedirgemesine katkıda bulunuyor. Konuşmamın son kısmında sözkonusu senaryonun kozmik mikrodalga fon ışınımı gözlemleriyle nasıl sınanacağını anlatacağım.

Kuantum Mekaniğinin Bazı Tekil Problemleri (Some singular problems of quantum mechanics )

Prof. Dr. O. Teoman TURGUT  (Boğaziçi Üniversitesi)

Yer: MÜ FEF Fizik Bölümü Seminer Odası  Tarih: 23.11.2012 Cuma Saat: 15:00

Özet: We will review a simple example of a singular problem, delta function potential in two dimensions. we will formulate this problem in the language of heat kernels, discuss aspects of multi-centers. As a natural extension we will study particles captured by curves as a result of attractive interactions localized on these curves. If time permits we will discuss extensions of these ideas.(joint works with F. Erman and B. Kaynak) 

Not: Konuşma Türkçedir.

Polietilen Glikol İnce Filmlerin Kalınlık ve Kırma İndisinin Neme Bağlı Değişimlerinin Ölçümü

Yer: MÜ FEF Fizik Bölümü Seminer Odası  Tarih: 16.11.2012 Cuma Saat: 15:00 

Konuşmacı:  Yard. Doç. Dr. Bükem Bilen (Yeditepe Üniversitesi)

Özet: Polietilen glikol ince filmlerin kırma indisinin ve kalınlığının neme bağlı değişimleri, optik dalga kılavuzu spektroskopisi ile ölçüldü. Polietilen glikol kuyrukları, kovalent bağ ile, dışardan-aşılama sentez metodu kullanılarak, altın kaplı BK7 camların üzerine bağlandı. Ölçümler azaltılmış tam yansıma metodu deney düzeneği ile yapıldı. Düşük nem seviyelerinde, hem kırma indisi hem kalınlık, PEG ince filmlerin su emmesi ve şişmesinden dolayı, kademeli olarak değişti. Bağıl nem %80 civarında iken, yarıkristal yapıdan jel yapıya faz değişiminden dolayı kırma indisinde hızlı bir düşüş, kalınlıkta hızlı bir yükseliş gözlemlendi. PEG filmlerin hidrojenlenmesi, yarıkristal yapıdan jel yapıya daha az belirgin bir faz değişimine sebep oldu. Üstelik, faz değişimi %85 bağıl nem civarında gözlemlendi. Su buharına maruz bırakıldığında, su moleküllerinin hidrojen bağı ile bağlanacağı eter oksijen atomunun daha az sayıda olması nedeniyle polimer daha sağlam bir yapıya sahip oldu ve faz değişiminin daha yüksek nem değerinde gerçekleştiği gözlemlendi. 

İletişim: Doç. Dr. Özgür Delice (Bölüm Seminer Koordinatörü) (ozgur.delice[at]marmara.edu.tr)

Planck Kütlesi, Karanlık Enerji ve Elektrik Potansiyelin Kozmolojik Fon Değeri

Yer: MÜ FEF Konferans Salonu Tarih: 02.11.2012 Cuma Saat: 15:00 

Konuşmacı:  Prof. Dr. Metin Arık (Boğaziçi Üniversitesi)

Özet: Düz uzay-zamanda elektrik potansiyele herhangi bir değer eklemek veya çıkarmak fiziksel olarak ayırdedilemeyen durumlardır. Genel görelilikte ise elektrik potansiyelin fon değeri uzay-zaman eğriliğini değiştirebilir. Brans-Dicke-Jordan tipi bir teoride, skalar alanı elektromanyetik potansiyel dörtlü vektörünün normuyla eşitleyerek ve küçük bir foton kütlesi ekleyerek elde edilen modelde, hem Planck kütlesini, hem de karanlık enerjiyi izah etmek mümkün olmaktadır.

İletişim: Doç. Dr. Özgür Delice (Bölüm Seminer Koordinatörü) (ozgur.delice@marmara.edu.tr)

Yüksek Frekanslı Peryodumsu Salınımların Kaynakları: Madde Yığıştıran Nötron Yıldızları ve Karadelikler

Yer: MÜ FEF Fizik Bölümü Seminer Odası  Tarih: 15.10.2012   Saat: 15:00 

Konuşmacı: Doç. Dr. M. Hakan Erkut (İstanbul Kültür Üniversitesi)

Özet: Düşük kütleli X-Işın Çiftlerinde nötron yıldızları ve karadeliklerin normal komşu yıldızdan aşırdıkları maddeyi bir yığışma diski aracılığı ile kendi üzerlerine nasıl aktardıkları yüksek enerji astrofiziğinin temel araştırma konularından biridir. Özellikle son yirmi yıl içinde böyle X-ışın kaynaklarının güç spektrumlarında rastlanan milisaniye pulsasyonlar ve kHz peryodumsu salınımlar yüksek enerji astrofiziğinin en heyecan verici keşiflerinden biridir. Bu konuşmada X-ışın kaynağı olarak gözlemlenen ve madde yığıştırdığı bilinen nötron yıldızı ve karadeliklerin çevrelerindeki madde diskinin hidrodinamik ve manyetohidrodinamik yapısı özetlenecek, böylelikle yoğun ölü yıldızın yığışma diskinin dinamiğine olan etkisinin yüksek frekanslı peryodumsu salınımları üretme mekanizmasında nasıl bir rol oynadığı yakın zamanda geliştirilen ve gözlemleri açıklamaya aday bir teorik model altında incelenecektir.

İletişim: Doç. Dr. Özgür Delice (Bölüm Seminer Koordinatörü) (ozgur.delice@marmara.edu.tr)

Bir Matematikçinin İtirafları

Doğada Fizik Projesi kapsamında ODTÜ Matematik Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Cem TEZER’in açılış dersini yapmak üzere Üniversitemizi ve Fakültemizi ziyaret edecektir.

 Prof. Dr. Cem TEZER, Orta Doğu Teknik Üniversitesi,

Yer: MÜ FEF Fakülte Konferans Salonu  Tarih: 04.10.2012   Saat: 11:00 - 12:00 

Özet: Bu konusmayla uygulamalari, ortaya cikis hikayeleri ya da sirf guzellik ve zarafetleriyle goze carpan bazi teoremler teknik olmayan bir dille sunularak matematik mesleginin gercek tabiati, matematikci olmayanlar icin de anlasilir bir sekle getirilmeye calisilacaktir.

İletişim: Doç. Dr. Zeynep Güler (zgurel@marmara.edu.tr)

Doç. Dr. Özgür Delice (Bölüm Seminer Koordinatörü) (ozgur.delice@marmara.edu.tr)

Manyetik Nanoparçacıkların Sentezi, Karakterizasyonu ve Uygulama Alanları

Yüksel KÖSEOĞLU, Fatih Üniversitesi Fizik Bölümü

Yer : Marmara Üniversitesi Fizik Bölümü Toplantı Salonu Tarih: 13 Nisan 2012 Cuma  Saat: 14:30
Özet: Son 30 yılda “nano” kelimesi bilimsel sözlüğe hızlı bir giriş yaptı: nanoparçacık, nanoyapı, nano-teknoloji, nano-malzeme, nano-film, nano-küme, nano-kimya, nano-fizik, nano-reaktör, nano-tel, nano-tüp vb… Bu konular üzerine pek çok bilimsel dergi ve araştırma enstitüleri oluşturuldu ve pek çok konferanslar düzenlenir oldu. Araştırmacıların nano üzerine artan ilgisi nano boyutlara indikçe beklenmeyen fiziksel ve kimyasal özelliklerden dolayı olmuştur.
Bu küçük parçacıkların değişen fiziksel ve kimyasal özelliklerinin anahtar sebebi parçacık boyutları azaldıkça yüzeyin hacme oranının artması yani yüzey atomlarının artmasıdır. Bu değişim malzemelerin yapısal ve kimyasal özelliklerinin yanında manyetik, optik ve elektriksel özellikleri gibi fiziksel özelliklerinin de kütlesel (bulk) özelliklerine kıyasla oldukça değişmesine neden olmaktadır. Bu fiziksel ve kimyasal özelliklerinin değişimi sentez ve üretim yöntemlerine göre de oldukça farklılık göstermektedir. Özellikle nano malzemelerin manyetik ve dielektrik özellikleri bulk örneklere göre oldukça değişmekte ve bu değişimlerde bu malzemelerin kullanım alanlarını genişletmektedir. Bu çalışmada manyetik nanoparçacıkların sentez ve karakterizasyon yöntemleri ve elde edilen sonuçlara göre kullanım alanlarıyla ilgili özet bilgiler verilecektir.

İletisim: Kadir ESMER, kadir.esmer@marmara.edu.tr

CERN-CMS Deneyi ve Farklı Dedektör Sistemleri

Mithat KAYA, Kafkas Üniversitesi Fizik Bölümü

Yer : MÜ Fizik Bölümü Toplantı Salonu Tarih : 17 Nisan 2012 Salı  Saat : 14:30
Özet: CERN nedir? LHC-Büyük Hadron Çarpıştırıcısı nedir? CERN de bulunan deneyler ve özellikle Türk gruplarının en yoğun çalıştığı CERN-CMS deneyi ve bu grupların görevli olduğu detektör sitemi, Çalışılan Fizik konuları ve Higgs parçacığı, Türkiye-CERN üyelik süreci ve üyeliğin getirileri. Nötrino fiziği, TAUWER projesi, Kozmik ışın ölçümünde kullanılan Örnek detektör sitemi hakkında bilgiler verilecektir.

İletisim: Kadir ESMER, kadir.esmer@marmara.edu.tr

Çoklu Ferroik Tek Kristal Film Tabanlı Aygıtların Yapımı Ve Karakterizasyonu

Cihat BOYRAZ, Marmara Üniversitesi Fizik Bölümü

Yer : MÜ Fizik Bölümü Toplantı Salonu Tarih: 20 Nisan 2012 Cuma  Saat : 14:30
Özet: Lityum (LiFe5O8, LFO) ve farklı kombinasyonları ile oluşturulmuş ferritler, katot malzemeleri, lityum iyonlu piller, jiratör, faz kaydırıcıları, devreler ve izole edici gibi mikrodalga aletlerindeki bileşenleriyle, teknolojik uygulama açısından bilim adamları ve sanayiciler tarafından sürekli bir ilgi odağı olmayı sürdürmektedir.

LiFe5O8 hegza ferrit yapısı için sadece yalıtkan MgO alttaşı kullanılmıştır. Bu çalışmadan LiFe5O8 hetero yapısı için daha uygun bir alttaş seçimi incelenmiş ve TMR aygıt yapımına geçilmiştir. Aygıt yapımınında karşılaşılan zorluklar ise fizikte ve malzeme biliminde son yıllarda daha da önem kazanmıştır. Alttaş davranışının karakterizasyonunu açısından yeni bir çalışma alanı ortaya çıkarmıştır. Büyüme sıcaklığı ve alttaş etkisinin bir fonksiyonu olarak, PLD tekniği ile büyütülen, LiFe5O8 (LFO) lityum ferrit ince filmlerinin yapısal ve manyetik özellikleri incelendi. Özellikle alttaş etkisin anlaşılması amacıyla LFO ile örgü sabiti çok yakın kaya tuzu MgO, spinel yapılı MgAl2O4, ve perovskite yapısına sahip SrTiO3 alttaşları kullanılmıştır.

La0.67Sr0.33MnO3 (LSMO/STO/LSMO) çoklu tabakalı TMR aygıtları geliştirilmiştir. Bu konuda geliştirdiğimiz hibrit aşındırma işlemi ve yeni aygıt yapım süreci ile alttaş seçimi yaparken alttaşın yalıtkan olsa bile aşındırma işlemi ile TMR devresine verdiği akım ele alınmıştır. Bu akımın ortadan kaldırmanın yolları araştırılıp ve yeni bir prosedür geliştirildi. Bu akımın kaynağının STO alttaşının Ar gazı ile aşındırmaya çok duyarlı olması sonucu oksijen atomunun elektronlarının oksidasyon sonucu Sr yada Ti atomlarına katılarak iletim bandı elektron sayısına katkıda bulunduğu ortaya çıkarılmıştır. Bu ise yalıtkan STO alttaşının metalik özellik göstermesine neden olmuştur. Geliştirdiğimiz yeni aygıt prosedürü alttaşı korumuş ve bu akımı ortadan kaldırmıştır.

Nitrür Yarı-iletken ince film ve nano-yapıların düşük sıcaklıklarda atomik katman kaplama tekniği ile büyütülmesi - Fırsatlar ve Zorluklar

Dr. Necmi BIYIKLI , Ulusal Nanoteknoloji Araştırma Merkezi (UNAM) (Bilkent Üniversitesi) 

Yer: Fen Edebiyat Fakültesi Konferans Salonu  Tarih: 20 Ekim 2011  Saat: 10.00

Özet: Atomik katman kaplama (atomic layer deposition – ALD) tekniği, kaplanan malzemenin kendini sınırlayıcı bir şekilde yüzey reaksiyonlarıyla büyüdüğü ve kaynak gazların ayrışık periyodik döngüler ile gaz fazında reaksiyonun engellendiği, düşük sıcaklıkta kimyasal buhar kaplama tekniği olarak tanımlanabilir. Sunduğu bazı önemli avantajlar nedeniyle (tek-katman altı kalınlık kontrolü, her açıdaki yüzeye eşit kaplanması, CMOS-uyumlu sıcaklıklarda kaplama yapılabilmesi) ALD tekniği, 2000’li yılların başında ticarileştirilmiş ve günümüzde endüstriyel seri üretimi yapılan mikro-işlemcilerde tranzistörlerin kapı-yalıtkanı malzemesinin (HfO2) kaplanmasında kullanılmaktadır. Mikroelektronik endüstrisinin tetiklemesiyle ALD araştırmaları son yıllarda yaygınlaşmış ve önemli bir düşük sıcaklıkta malzeme büyütme teknolojisini haline gelmiştir. Bu araştırma-geliştirme çalışmalarının sonucu olarak ALD malzeme portföyü ve aygıt uygulamaları genişlemeye devam etmektedir.

Bu seminerde, UNAM’da yaklaşık 1,5 yıldır sürdürmekte olduğumuz nitrür yarı-iletkenlerin (AlN, GaN) ALD tekniği ile ince film ve nano-yapılar formunda büyütülmesi ve mazleme karakterizasyonu sonuçları paylaşılacaktır. ALD büyütme tekniğinin güçlü ve zayıf yanları tartışılacak ve önemli büyütme parametreleri sunulacaktır. Büyütülen III-Nitrür malzemelerin yüzey, yapısal ve optik karakterizasyon sonuçları detaylı bir şekilde takdim edilecek ve potansiyel aygıt uygulamaları özetlenecektir.

Interplay between magnetism and superconductivity in iron-based superconductors: a case study on BayKxFe2As2*

Dr. Sevda Avci, Materials Science Division, Argonne National Laboratory, Illinois, USA

Yer: Fen Edebiyat Fakültesi C114 Amfi  Tarih: 17 Ekim 2011  Saat: 15.00

Özet: Scientists recently discovered a new superconducting family of materials based on iron with transition temperatures as high as 55K [1]. These compounds attracted tremendous attention since they have opened up new research routes to understand the origin of high TC superconductivity. There is growing evidence of unconventional superconductivity in these new class superconductors with phase coexistence close to the phase boundary between competing spin density wave (SDW) and superconducting order parameters[2,3]. In the so-called 122 system, the SDW is suppressed and superconductivity can be induced by various means including charge doping [3], pressure [4], and isovalent substitution [5]. In my presentation, after a brief introduction about superconductivity and Fe-based superconductors, I will talk about how we used neutron powder diffraction technique as a very powerful tool to unravel some of the controversies in iron-based superconductors by focusing on hole-doped Ba1-xKxFe2As2. Neutron diffraction experiment results unambiguously showed that in Ba1-xKxFe2As2, magnetic and structural phase transitions at low doping are coincident and first order, with a strong biquadratic coupling of the magnetic structure to the nuclear lattice. We also evidenced that magnetism and superconductivity compete and are microscopically coexist in the overlapping region of the phase diagram.
References:
[1] Z. A. Ren et al., Chin. Phys. Lett. 2008, 25, 2215..
[2] R. M. Fernandes et al, Phys Rev B 82, 014521 (2010).
[3] S. Avci et al., PRB 83, 172503 (2011).
[4] S.A.J Kimber et al., Nature Materials 8, 471 (2009)
[5] Y. Nakai et al., PRL 105, 107003 (2010).
*The work at Argonne National Laboratory was supported by UChicago Argonne, LLC, Operator of Argonne National Laboratory ("Argonne"). Argonne, a U.S. Department of Energy Office of Science Laboratory, is operated under Contract No. DE-AC02-06CH11357.

Ocak 2010-Ağustos 2011 arasında yapılan seminerler aşağıdadır:
Some of the current research programs in atomic and condensed matter physics underway at the university of Virginia

Prof. Fowler

Yer : MÜ Fizik Bölümü Seminer Odası Tarih: 22 Haziran 2011 Saat : 15:00

Plank’ın Kuantum Fikrine Varışı

Prof. Dr. Ömer Akyüz

Yer : MÜ Fizik Bölümü Seminer Odası Tarih: 13 Mayıs 2011 Saat :  15:00

Uluslararası Birim Sistemindeki (SI) Gelişmelerin, Ulusal/ Uluslararası Ticarete ve Bilimsel Çalışmalara Olan Etkileri

Prof. Dr. Ahmet İnce, 

Yer : MÜ Fizik Bölümü Toplantı Salonu Tarih: 6 Mayıs 2011  Saat :  15:00

Çok Ölçekli  Kanser Modelleme ve Görüntüleme

Yrd. Doç. Dr. Mehmet Burçin Ünlü

Yer : MÜ Fizik Bölümü Seminer Odası  Tarih: 29 Mart 2011  Saat :  15:00

Yb2O3 nanoparçacıklarının ve ince filmlerinin sol gel yöntemiyle hazırlanması ve manyetik özellikleri

Yasemin Aktaş,

Yer : MÜ Fizik Bölümü Seminer Odası Tarih:  11 Şubat 2011  Saat :  15:00

Small Matters: The Properties Of Transition Atom Doped Atomic Aggregates From Fırst Principles Perspectives

Dr. Semran İpek

Yer : MÜ Fizik Bölümü Seminer Odası Tarih: 14 Ocak 2011  Saat : 14:30

Fluorescence dynamics of bodipy dye molecules in PEG-based hydrogel clusters

Prof. Dr. Naci İnci

Yer : MÜ Fizik Bölümü Toplantı Salonu Tarih: 3 Aralık 2010  Saat : 15:00

Two case studies on Liquid Crystals: i- Liquid Crystal reorientation based applications and Holographic Data Storage,  ii- Carbon Nanotube Reorientation in LC mediums

Prof. Dr. Sait Eren San

Yer : MÜ Fizik Bölümü Toplantı Salonu Tarih: 29 Kasım 2010  Saat : 15:00

Polimer-Probe Etkileşmeleri ve Uygulama Alanları

Prof. Dr. Yaşar Yılmaz

Yer : MÜ Fizik Bölümü Toplantı Salonu Tarih: 24 Kasım 2010  Saat : 15:00

Laser Induced Breakdown Spectroscopy based Sensor Development

Kemal Efe Eseller

Yer : MÜ Fizik Bölümü Toplantı Salonu Tarih: 3 Kasım 2010  Saat : 14:30

Serbest ve Bağlı-Serbest Elektron-Pozitron Çifti Üretimi

Prof. Dr. Cem Güçlü

Yer : MÜ Fizik Bölümü Toplantı Salonu Tarih: 22 Ekim 2010  Saat : 15:00

Kuantum Dolaşıklığı – Metrolojide Yeni Yöntemler

Yrd. Doç. Dr. Aziz Kolkıran

Yer : MÜ Fizik Bölümü Toplantı Salonu Tarih: 01 Ekim 2010  Saat : 15:00

THERMAL, OPTICAL PROPERTIES and MICROSTRUCTURAL INVESTIGATION of TeO2-ZnO-TiO2 GLASSES

Yrd.Doç.Dr. İdris Kabalcı

Yer : MÜ Fizik Bölümü Toplantı Salonu Tarih: 21 Nisan 2010  Saat : 15:00

Nanoteknoloji ve Fizikteki Uygulamaları

Prof. Dr. Bekir Aktaş

Yer : MÜ Fizik Bölümü Toplantı Salonu Tarih: 3 Mart 2010  Saat : 15:00

Metroloji, Kalibrasyon ve Uygulamaları

Prof.Dr. Ahmet İNCE 

Yer : MÜ Fizik Bölümü Toplantı Salonu Tarih: 24 Şubat 2010  Saat : 15:00

STRUCTURAL and  MAGNETIC PROPERTIES of AL -DOPED ZnMgO NANOPARTICLES and THIN FILMS BY SOL-GEL PROCESS

Araş. Gör. Cihat BOYRAZ

Yer : MÜ Fizik Bölümü Toplantı Salonu Tarih: 22 Şubat 2010  Saat : 15:00

 

 

Geçiş metali bileşikleri: Çeşitli uygulamaları ve sıradışı fiziksel özellikleri


Bu sayfa Physics tarafından en son 18.07.2019 16:36:14 tarihinde güncellenmiştir.

HIZLI ERİŞİM