Tarihçe ve Program Tanıtımı

1982 yılında kurulan Fen Edebiyat Fakültesine 1993 yılında katılan Fizik Bölümü, Göztepe Yerleşkesinde eğitim-öğretime başlamıştır . O yıllarda 20 öğrenci alarak başlayan bölümümüz şimdi her yıl 70'e yakın öğrenci alarak eğitime devam etmektedir. Kuruluşundan 2012 yılına kadar eğitim dili Türkçe olup 2012-2013 Eğitim Öğretim yılından sonra en az %30 zorunlu İngilizce eğitime geçmiştir. Üniversitemizin "Çift Diplomaya Yönelik Uluslararası Ortak Programlar Eğitim Öğretim Yönetmeliğin"in 2009 yılında çıkmasıyla birlikte Çift Anadal (ÇAP) ve "Yandal Programı Yönergesiyle" Yandal (YD) çalışmaları başlamış olup 2010-2011 Eğitim-Öğretim yılından başlamak üzere Fakültemizde Kimya ve Matematik bölümleriyle ve Mühendislik Fakültesinde Bilgisayar, Çevre, ve Metalurji ve Malzeme Mühendislikleriyle ÇAP ve YD protokolleri yapılmıştır. Üniversitemizin LLP/Erasmus Programına 2002 yılında “pilot üniversite” uygulaması ile başladıktan sonra "Erasmus Üniversite Beyannamesi" almaya hak kazanan sayılı üniversiteler arasına girmiş olup bölümümüz de çeşitli ikili antlaşmalar yapmıştır ve talep üzerine istenilen Üniversitelerle ikili antlaşma yapılacaktır. Erasmus Program uygulamasıyla, öğrenci hareketliliği ile birlikte Öğretim Üyelerine “ders verme” ve “eğitim alma” faaliyetleri kapsamında Avrupa ile entegre olma imkanı tanınmaktadır. Zaman içerisinde bölüme gelen öğretim üyelerinden uluslararası platformda yetişmiş ve koleborasyonda bulunan genç ve dinamik bir kadro oluşmuştur. Şu andaki mevcut kadro çekirdek kadro olup daha da büyümeye ve uluslararası rekabete açık en iyi Fizik Bölümlerinden biri olmaya doğru yol almaktadır. 

Yıllara Göre Bölüm Başkanları

1993-2000  Prof. Dr. Ömer Asım Saçlı

2000-2002  Prof. Dr. Emin Özbaş

2002-2005  Prof. Dr. Selami Işık Aytaç

2005-2008  Prof. Dr. Seyfettin Fakıoğlu

2008-2016  Prof. Dr. Uğur Yahşi

2016-2020  Prof. Dr. Zikri Altun

2020-           Prof. Dr. Kadir Esmer

 

Kabul ve Kayıt Koşulları

Fizik Bölüme kayıt yaptırmak isteyen öğrenci, üniversitenin akademik ve yasal mevzuatı çerçevesinde ÖSYM tarafından belirlenen süreçleri tamamlamak / sınavları başarmış olmak zorundadır. Bölümümüz öğrencilerini MF-2 puanlarına göre almaktadır. Yurtiçi bir programda öğrenimine başlamış bir öğrenci yatay geçiş için başvuru yapabilir. Öğrencilerin kabulü dönem başlamadan, her bir öğrencinin şartları ve başvuru yaptığı derece dikkate alınarak incelenir ve özel olarak değerlendirilir. Ayrıca üniversiteye kayıt yaptırmak isteyen öğrencilerin lise diplomalarını da beraberlerinde getirmeleri gerekmektedir.

 

Önceki Öğrenmenin Tanınması Hakkında Kurallar

Bölümümüze ilk defa kayıt yaptıran öğrenciler, kayıt yaptırdığı öğrenim yılının başında rektörlükçe düzenlenen bir yabancı dil seviye tespit sınavına tabi tutulurlar. Seviye tespit sınavından alınan puana göre İngilizce dil hazırlık sınıfından muaf olabilirler. Eğer başarısız olurlarsa İngilizce dil hazırlık sınıfında hangi seviyeden öğrenim görecekleri belirlenir. Bölümümüze yatay veya dikey geçiş yapan öğrencinin daha önce devam ettiği Yükseköğretim kurumlarından aldığı içeriği aynı veya benzer dersler için, muafiyet komisyonu/birim yönetim kurulu kararları ile bu derslerden muaf tutulabilir.

 

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

Öğrenciler 4 yıllık programımızda başarması gereken tüm derslerden başarılı olduğunda ve GANO*’su 4.00 üzerinden en az 2.00 ve üstü olanlar mezuniyet hakkı kazanır. 2. Yılın sonunda GANO’su 4.00 üzerinden 1.80’ın altında olan öğrencilere bir üst sınıf dersleri verilmez. Fizik Lisans programında 4.00 üzerinden en az 3.00 GANO’ya sahip öğrencilerin 3. veya 5. Yarıyıl başında çift anadal ve yandal yapmalarına kontenjan dahilinde izin verilir. Erasmus programlarına başvurular yılda bir kez yılın ilk aylarında yapılmakta, başvuru takvimi ve prosedürü M.Ü. LLP/Erasmus Birimi web sayfasında ilan edilmektedir. Bu programa 2. ve 3. Sınıf öğrencileri başvuruda bulunabilirler. Not ortalaması ve yabancı dil sınav puanları esas alınarak yapılan değerlendirme sonucunda kontenjan dahilinde programa katılacak öğrenciler belirlenir.

*GANO: Genel Ağırlıklı Not Ortalaması

 

Program Profili

Fizik Bölümünde 4 yıllık Lisans Eğitimi süresince teorik ve uygulamalı dersler verilmektedir. İlk 4 yarıyıl dersler zorunlu olup, son 4 yarıyıl zorunlu derslerin yanısıra seçmeli dersler de verilmektedir. Zorunlu Dersler: Genel Fizik, Modern Fizik, Katıhal Fiziği, Kuantum Mekaniği I, İstatistik Mekanik, Fizikte Matematik Yöntemler, Bilgisayar Uygulamalı Dersler, Elektronik ve Uygulama Dersleri (Labaratuarlar). Seçmeli Dersler: Lazer Fiziği, Spektroskopik Yöntemler, Atmosferik Fizik, Yarı İletken Aygıtlar, Süper İletkenlik, Kuantum Mekaniği II, Rölativite Teorilerine Giriş ... vb.

 

Mezunların İstihdam Profili

Araştırma Geliştirme Kurumları / Bölümleri (örn. TÜBİTAK, TAEK, ASELSAN, ); Teknoloji Danışmanlık ve Uygulama Şirketleri (örn. Sanayi şirketlerin ARGE'lerinde); Eğitim Danışmanlık Bölümü; Devlet Kurumları-Araştırma Teknolojileri Birimleri (örn. Enerji Bakanlığı) Teknoloji Altyapı Şirketleri; Yazılım Geliştirme Şirketleri; Finans Kurumları (Bankalar); Paket Yazılım Dağıtıcıları ve Uygulamacıları; Kimya ve Ecza Sanayi; Ulusal Metroloji Enstitüsü.

 

Üst Derece Programlara Geçiş

Fizik Lisans mezunu öğrenciler, Enstitülerin ilgili alanda açılmış olan yüksek lisans ve doktora programlarına müracaat edebilirler. Fizik Bölümü, M.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü'nde Fizik Ana Bilim Dalı altında Fizik programı mevcut olup yüksek lisans ve doktora dereceleri vermektedir ve ayrıca yüksek lisans derecesi ile Atmosferik Fizik programı mevcuttur. Yüksek Lisans programına başvuran adayların Lisans diplomasına sahip veya koşullu ön kabul için, Lisans öğrenimlerinin son yarıyılında öğrenci olmaları gerekir. Başvuru yapan öğrenciler Fen Bilimleri Enstitüsünün belirlediği kurallar çerçevesince programlara kabul edilirler. Lisansüstü programlarına başvuran adayların ÖSYM tarafından merkezi olarak yapılan ALES veya eşdeğerliği Üniversitelerarası kurul tarafından kabul edilmiş sınavlarda asgari başarı puanı Yüksek Lisans için en az 60 dır. ALES puanı ile gerektiğinde lisans not ortalaması, bilim sınavı ve mülakat sonucu değerlendirilerek kontenjan dahilinde programlarımıza öğrenci kabul edilir. Doktora programlarına başvuran adayların Yüksek Lisans diplomasına sahip olmaları gerekmektedir. Doktora programına başvuran adayların ÖSYM tarafından merkezi olarak yapılan ALES veya eşdeğerliği Üniversitelerarası kurul tarafından kabul edilmiş sınavlarda asgari başarı puanı en az 65 dir. Ayrıca yabancı dil sınavından (ÜDS ve muadilleri) en az 60 alması zorunludur. ALES puanı, yüksek lisans not ortalaması, bilim sınavı ve mülakat sonucu değerlendirilerek kontenjan dahilinde doktora programına öğrenci kabul edilir.

Bölümümüzden mezun öğrenciler yurt içi ve yurt dışı enstitü ve ilgili kurumlarında lisansüstü programlara başvurabilir. İlgili birimlerin önkoşullarında Fizik Mezunu yazması gereklidir. Bu Anabilim Dallarından bazıları: Fizik, Biyofizik, Jeofizik, Enerji, Nükleer Eneerji, Medikal Fizik, Polimer, Nanoteknoloji, Felfese, Finans, İşletme, ve buna benzer bir çok fen ve sosyal alanlar verilebilir.

 

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme

Bölümümüzde, Üniversitemizin Akademik Takviminde belirtilen tarihlerde her ders için bir Yarıyıl içi değerlendirmesi ve bir Yarıyıl sonu sınavı yapılmaktadır. Yarıyıl içi değerlendirme araçları en az bir ara sınav, ödev, proje, laboratuaar, uygulama ve diğer çalışmalardan oluşur. Her bir yarıyıl içi değerlendirme 100 puan üzerinden notlandırılır ve başarı notuna katkısı % 40 dır. Yarıyıl sonu sınavı 100 puan üzerinden notlandırılır ve başarı notuna katkısı, %60’tır. Bütünleme sınavı uygulaması yoktur. Üniversitemizde 4 lük not sistemi ve bağıl sistem uygulanmaktadır. 100 üzerinden hesaplanmış olan başarı notu bağıl değerlendirme sistemi (BDS) kullanılarak harfli başarı notuna dönüştürülür. Detaylar için : http://www.marmara.edu.tr/dosya/mevzuat/on-lisans.pdf.

 

Mezuniyet Koşulları

Fizik Lisans programından mezun olabilmek için 8. yarıyılın sonunda 240 AKTS krediyi başarıyla tamamlamak ve 4.00 üzerinden en az 2.00 not ortalamasına sahip olmak gereklidir. Bölümümüzün en az ilk dört yarıyılının bütün derslerinden başarılı olanlara ön lisans diploması verilir. Ön lisans diploması almak için yapılacak başvurular herhangi bir süre ile sınırlı değildir. 3. Yarıyıl/yıl sonunda mezuniyeti için azami süreyi kullanmış ve izledikleri programdan mezun olmak için gerekli bütün derslerden geçer not almış, ancak mezuniyet için GANO 2,00 şartını yerine getiremediğinden ilişikleri kesilme durumuna gelmiş öğrencilere; GANO’larını yükseltmek üzere diledikleri son iki sınıf derslerinden, ara vermeden sonraki yarıyıldan/yıldan başlamak koşuluyla sınırsız sınav hakkı tanınır. Çift anadal programlarında öğrenciye anadal lisans programından mezuniyet hakkını elde etmeden, çift anadal ikinci lisans programının diploması verilmez. Anadal lisans programından mezuniyet hakkını elde eden öğrenci, çift anadal ikinci lisans programını bitiremese bile anadal lisans programına ait lisans diplomasını alabilir. Anadal lisans programında mezuniyet hakkını kazanmayan öğrenciye yandal sertifikası verilmez. Anadal lisans programından mezuniyet hakkını elde eden öğrenci yandal programını tamamlayamasa bile anadal lisans programına ait diplomasını alabilir. Çift anadal programından ayrılan bir öğrenci yandal programının tüm gereklerini yerine getirmişse yandal sertifikası almaya hak kazanır. Öğrencilere diplomayla birlikte Türkçe ve İngilizce diploma ekleri verilir. Diploma eklerinde öğrencinin gördüğü öğrenimin nitelikleri, öğrencinin başarı durumu ve diploma türü belirtilir. Detaylı bilgi: http://www.marmara.edu.tr/dosya/mevzuat/yeni/mu_yonetmelik_onlisans_lisans_v36.pdf

 

Çalışma Şekli

Tam Zamanlı Örgün Eğitim

Program Çıktıları

 1. Doğadaki fiziksel olayları inceleyip ölçebilir, analiz yapabilir

 2. Fizik ve Disiplinlerarası problemlere kuramsal modeller geliştirebilir.

 3. Kuramsal modelleri varsayımlar altında analitik ve/veya bilgisayar destekli çözebilir.

 4. Disiplinler arası programlarda bilimsel araştırma yapabilir.

 5. Uygulamalı ve mühendislik bilimleriyle ve bilişim / iletişim gibi teknolojilerde ortak çalışma yürütebilir.

 6. Laboratuvar cihazlarını ve bilimsel deney setlerini  tasarlayıp kurabilir.

 7. Deneysel verileri toplayıp, analiz edip ve raporunu hazırlayarak bilimsel platformlarda bilişim teknolojilerini kullanarak tartışabilir.

 8. Analog ve dijital elektronik devre tasarlayabilir

 9. Fizik ve ilgili bilim dallarında eğitim verebilir.

 10. Bilimsel gelişmeleri ve teknolojik ilerlemeleri etik kurallar çerçevesinde denetleyerek ve irdeleyerek uygulamaya koyabilir.

 11. Güncel Fizik konularında bilgi sahibi olup tartışabilir.

 12. Endüstri ve sanayide Araştırma-Geliştirme birimlerinde araştırıcı olarak çalışabilir.


Bu sayfa Physics tarafından en son 10.04.2020 23:09:54 tarihinde güncellenmiştir.

HIZLI ERİŞİM