Öğretim ve Ders Programları

 

Lisansüstü Müfredat ve Ders İçerikleri

İngilizce Öğretim Programı (Müfredat) ve Ders İçerikleri (2013 yılından sonra girenleri tabi olduğu program)

Türkçe Müfredat ve Ders İçerikleri (2013 yılından önce girenleri tabi olduğu program)

 

Öğretim Programı (LifeLong Learning Program LLP altında)

 

2019-2020 Güz yarıyılı Ders Programı için tıklayınız.


LİSANSÜSTÜ ÖĞRENCİLERİNİN YAYIN ŞARTLARI

 

2012-2013 Eğitim-Öğretim Bahar Yarıyılından itibaren Enstitümüze kayıt yaptıran Lisansüstü öğrencilerinin yayın şartlarına ait Marmara Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin ilgili maddeleri aşağıda bildirilmiştir.
Yüksek lisans :
MADDE 16 (3) Tezli yüksek lisans öğrencisinin tez sınavına girebilmesi için tezle ilgili çalışmalarını ulusal veya uluslararası hakemli en az bir dergiye ya da ulusal veya uluslararası en az bir kongreye göndermiş olması ve bunu belirten bir yazıyı Enstitü Yönetim Kuruluna sunması gerekir. Tez danışmanları bu yayında ortak yazar olarak yer alır.
Doktora :
MADDE 28 (2) Doktora öğrencisinin, tez savunma sınavına girebilmesi için, tezle ilgili çalışmalarını ulusal veya uluslararası hakemli bir dergide yayınlaması veya yayına kabul yazısını Enstitü Yönetim Kuruluna sunması gerekir. Tez danışmanları bu yayında ortak yazar olarak yer alır.


Bu sayfa Physics tarafından en son 12.09.2019 11:43:16 tarihinde güncellenmiştir.

HIZLI ERİŞİM