Fen-Edebiyat FakültesiFizik

Fizik

Öğretim ve Ders Programları

 

Lisansüstü Müfredat ve Ders İçerikleri

İngilizce Öğretim Programı (Müfredat) ve Ders İçerikleri (2013 yılından sonra girenleri tabi olduğu program)

Türkçe Müfredat ve Ders İçerikleri (2013 yılından önce girenleri tabi olduğu program)

 

Öğretim Programı (LifeLong Learning Program LLP altında)

 

2014-2015 Eğitim Öğretim Yılı Ders Programını 

Türkçe Program:

                                    

İngilizce Program:

 

 

 

 

2013-2014 Eğitim Öğretim Yılı Ders Programını 

Fen Bilimleri Enstitüsü Lisansüstü GÜZ Ders Programı ve Sorumluları (Türkçe) (2013-2014)

Fen Bilimleri Enstitüsü Lisansüstü GÜZ Ders Programı ve Sorumluları (English) (2013-2014)

Fen Bilimleri Enstitüsü Lisansüstü BAHAR Ders Programı ve Sorumluları (Türkçe) (2013-2014)

Fen Bilimleri Enstitüsü Lisansüstü BAHAR Ders Programı ve Sorumluları (English) (2013-2014)

 

LİSANSÜSTÜ ÖĞRENCİLERİNİN YAYIN ŞARTLARI

2012-2013 Eğitim-Öğretim Bahar Yarıyılından itibaren Enstitümüze kayıt yaptıran Lisansüstü öğrencilerinin yayın şartlarına ait Marmara Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin ilgili maddeleri aşağıda bildirilmiştir.
Yüksek lisans :
MADDE 16 (3) Tezli yüksek lisans öğrencisinin tez sınavına girebilmesi için tezle ilgili çalışmalarını ulusal veya uluslararası hakemli en az bir dergiye ya da ulusal veya uluslararası en az bir kongreye göndermiş olması ve bunu belirten bir yazıyı Enstitü Yönetim Kuruluna sunması gerekir. Tez danışmanları bu yayında ortak yazar olarak yer alır.
Doktora :
MADDE 28 (2) Doktora öğrencisinin, tez savunma sınavına girebilmesi için, tezle ilgili çalışmalarını ulusal veya uluslararası hakemli bir dergide yayınlaması veya yayına kabul yazısını Enstitü Yönetim Kuruluna sunması gerekir. Tez danışmanları bu yayında ortak yazar olarak yer alır.

Bu sayfa Fizik tarafından en son 08.04.2019 10:18:03 tarihinde güncellenmiştir.