Fen-Edebiyat FakültesiFizik

Fizik

Moleküllerin Geometrik, Spektroskopik, Elektronik ve Optik Özellikleri Araştırma Grubu

Araştırma Ekibi

Prof. Dr. Kadir ESMER

Doç. Dr. Yusuf ATALAY (Sakarya Üniversitesi)

Ortak Araştırma (Koloboratif)  Öğretim Üyeleri 

Doç. Dr. Yusuf Atalay (Sakarya Üniversitesi, Fizik)

Doç. Dr. Erdoğan Tarcan (Kocaeli Üniversitesi, Fizik)

Araştırma Konuları 

Araştırma konuları Teorik Modelleme üzerine olup, makro moleküllerin yapısal ve moleküler davranışları ile ilgilidir. Makro moleküllerin bütün olarak ve fonksiyonel gruplarının moleküler etkileşmeleri titreşimsel spektroskopi açısından incelenmektedir. Moleküllerin uzay geometrileri ve kristal yapıları dikkate alınarak, Yoğunluk Fonksiyonel teorisi (DFT) ve Hartree-Fock (HF) yöntemleri, paket program (B3LYP) kullanılarak optimize edilmektedir. Teorik bilgisayar programları (CIAO, CSGT ve IGAIM) kullanılmakta ve NMR verileri elde edilerek, geometri, ana bileşiklerin elektronik yapısı, kuantum kimyasal hesaplamalar karşılaştırmalı olarak incelenmektedir.

Teorik hesaplamalar, literatürde yer alan deneysel sonuçlar ile karşılaştırılarak, deneysel spektrumla ilgili türlerin belirlenmesine katkı sağlamanın yanı sıra kimyasal kaymaların dikkate alınmasıyla, deneysel olarak elde edilemeyen birçok özellik elde edilmekte ve incelenen moleküllerin kullanım alanlarına olumlu katkılar ile öneriler sunulmaktadır.

Bu sayfa Fizik tarafından en son 06.08.2014 16:02:58 tarihinde güncellenmiştir.