Fen-Edebiyat FakültesiFizik

Fizik

Nano Aygıtlar Araştırma Grubu

Araştırma Ekibi

Yrd. Doç. Dr. Fatih DUMLUDAĞ

Aktif Öğrenciler

Memduh AK, Yüksek Lisans Öğrencisi, Tez Konusu: “Sulardaki Mikroorganizmaların Belirlenmesine Yönelik Biyosensörlerin Geliştirilmesi”

Semanur GÜMÜŞ, Yüksek Lisans Öğrencisi, Tez Konusu: “Organik Tabanlı Hibrit Güneş Pillerinin Yapımı ve Karakterizasyonu”

Fatma Kutlu, Yüksek Lisans Öğrencisi, Tez Konusu: “Anodik Alüminyum Oksit (AAO) Nano Kalıpların Yapımı”

Dilek TAŞKIN GAZİOĞLU, Doktora (GYTE ile beraber), Tez Konusu: “Katkılı Dielektrik ve Aktif Katmanlı OFET Karakteristiklerinin İncelenmesi”

Mustafa COŞKUN, Doktora, Tez Konusu: Nanotel Aktif Katmanlı Alan Etkili Transistör (FET) İmali ve Karakterizasyonu 

Ortak Araştırma (Koloboratif) Öğretim Üyeleri (alfabetik sırayla) 

Prof. Dr. Ahmet ALTINDAL, Yıldız Teknik Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Fizik Bölümü

Prof. Dr. Alirıza ÖZKAYA, Fen-Edebiyat Fakültesi, Kimya Bölümü, (Organik molekül sentezi)

Prof. Dr. İsmail DEĞİRMENCİOĞLU, Karadeniz Teknik Üniversitesi, Fen Fak., Kimya Bölümü

Prof. Dr. Mustafa SÜLÜ, İnönü Üniversitesi, Kimya Bölümü, (Organik molekül sentezi)

Prof. Dr. Özer BEKAROĞLU, İTÜ, Kimya Bölümü, (Organik molekül sentezi)

Prof. Dr. Uğur YAHŞİ, Fen-Edebiyat Fakültesi, Fizik Bölümü

Doç. Dr. Bahattin YALÇIN, Fen-Edebiyat Fakültesi, Kimya Bölümü, (Organik molekül sentezi)

Doç. Dr. Cumali TAV, Fen-Edebiyat Fakültesi, Fizik Bölümü

Doç. Dr. Hüseyin DELİGÖZ, İstanbul Üni. Kimya Müh. Kimya Teknolojileri AbD, Polimer ve Polimer-Tuz kompleksi

Doç. Dr. Yusuf YERLİ, GYTE, Fizik Bölümü

Doç. Dr. Zafer ODABAŞ, Fen-Edebiyat Fakültesi, Kimya Bölümü, (Organik molekül sentezi) Sentezi

Yrd. Doç. Dr. Seyfullah MADAKBAŞ, Fen-Edebiyat Fakültesi, Kimya Bölümü, (İnorganik molekül sentezi)

Dr. Cenk SESAL, Fen-Edebiyat Fakültesi, Biyoloji Bölümü, (Bakteri ortamı hazırlama)

Projeler

Heteroeklem Yapıların Elektriksel ve Optik Özelliklerinin İncelenmesi, Yürütücü: Fatih DUMLUDAĞ, Marmara Üni. BAPKO, Proje No: FEN-A-130711-0258, 13.07.2011-devam ediyor

Tantal Oksit Filmlerin Yapısal, Elektriksel ve Optik Özelliklerinin İncelenmesi, Yürütücü: Fatih DUMLUDAĞ, Marmara Üni. BAPKO, Proje No: FEN-C-YLP-110411-0100, 11.04.2011-11.04.2012

VxOy İnce Filmlerin Yapısal, Elektriksel ve Optik Özelliklerinin İncelenmesi, Yürütücü: Fatih DUMLUDAĞ, Marmara Üni. BAPKO, Proje No: FEN-C-YLP-210311-0056, 21.03.2011-21.03.2012

Enterococcus spp. Türü Bakterilerin Algılanmasına Yönelik Biyosensörlerin Geliştirilmesi, Araştırıcı, Marmara Üni. BAPKO, 2009-2011

Metal-Oksit İnce Filmlerin Elektriksel ve Gaz Algılama Özelliklerinin İncelenmesi, Yürütücü: Fatih DUMLUDAĞ, Marmara Üni. BAPKO, Proje No: FEN-BGS-290506-0114, 29.05.2006-29.05.2009

İnce Film Hazırlama Parametrelerinin Ftalosyaninlerin Elektrik Özelliklerine Etkisinin İncelenmesi, Yürütücü: Fatih DUMLUDAĞ, Marmara Üni. BAPKO, Proje No: FEN-C-YLP-060308-0046, 06.03.2008-06.03.2009

Organik Yarıiletken İnce Filmlerin Optik ve Gaz Algılama Özelliklerinin Belirlenerek Hava Kirliliğine Neden Olan Gazların Algılanması İçin Sensör Dizilerinin Geliştirilmesi, Araştırmacı, TÜBİTAK Projesi, Proje No: 106T326, 01.11.2006-01.11.2008

Lutesyum Ftalosyaninlerin Yapısal ve Elektriksel Karakterizasyonu, Yürütücü: Fatih DUMLUDAĞ, Marmara Üni. BAPKO, 01.01.2003-31.12.2005

50 adet Kimyasal Harp Maddesi El Dedektörü,  Danışman, TÜBİTAK Projesi (MSB): Milli Savunma Bakanlığının TÜBİTAK 5015508 numaralı Projesi, 2002-2003.

Araştırma Konuları

Nano aygıtlar laboratuarındaki çalışma konuları dört ana grupta toplanabilir.

  1. Nano Teknoloji; nano parçacık yapımı ve yapısal, elektriksel, optik ve gaz algılama özelliklerinin belirlenmesi. Nano tel  yapımı ve transistörde uygulamaları, Kuvars, silisyum ve cam altlık üzerine nano kristal yapımı ve yapısal, elektriksel, optik ve gaz algılama özelliklerinin belirlenmesi, nano yapılı elektrokromik film yapımı.
  2. Organik Tabanlı Yarıiletken Aygıtlar; Organik Güneş Pilleri, Organik Alan Etkili Transistörler (OFET), Organik Işık Yayan Diyotlar (OLED).
  3. İnorganik Tabanlı Yarıiletken Aygıtlar; Diyotlar, İnorganik Alan Etkili Transistörler (FET), Silisyum, GaAs ve InP tabanlı MS ve MIS yapıların elektriksel karakterizasyonları ve gaz algılama özelliklerinin belirlenerek sensör olarak kullanım potansiyellerinin belirlenmesi.
  4. Sensörler; Organik ve İnorganik Yapılarda Interdigital Tranducer (IDT) ve Quartz Crystal Microbalance (QCM) Tabanlı Gaz Sensörü yapımı, MS, MIS ve FET tabanlı sensör yapımı, Biyosensörler, İyon Sensörleri.

Ayrıca, kimya bölümlerince sentezlenen organik moleküllerin elektriksel (dc ve ac) ve optik karakterizasyonları, gaz sensörü uygulamaları, dielektrik sabitlerinin belirlenmesi çalışmaları devam etmektedir.

Bu çerçevede, şu ana kadar birçok nano malzeme sentezlenerek, yapısal, elektriksel ve optik karakterizasyonları yapılmıştır. Aynı zamanda, sentezlenen nano malzemeler, gaz sensörü uygulamalarında, algılayıcı malzeme olarak kullanılarak uçucu organik molekülleri ve atmosferik kirletici gazları algılayan sensörler yapılmıştır. Sentezlenen nano malzemeler kullanılarak, hibrit güneş pili, organik transistör yapımı çalışmaları da devam etmektedir.

İletişim

Marmara Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Fizik Bölümü, NANO AYGITLAR LABORATUVARI, 1. Kat, B blok, B112, Göztepe Kampüsü Kadıköy/İSTANBUL

Tel: 0.216.345 1186 (Ofis: 1349, Lab: 1256)

Fax: 0.216.347 8783

E-posta: fatihdumludag@marmara.edu.tr

Bu sayfa Fizik tarafından en son 06.08.2014 16:02:43 tarihinde güncellenmiştir.