Öğretim Elemanımızın Proje Başarısı

Bölümümüz öğretim elemanlarından Arş.Gör.Saba Arife KARAKAŞ'ın TÜBİTAK'a yapmış olduğu 1002 proje başvurusu kabul edilmiştir. Bu proje kapsamında bölümümüzden 1 doktora ve 1 lisans öğrencisi destek alacaktır.

İlgili projede araştırmacılarımız ultra-kısa lazer atmaları ile ağır Hidrojen izotoplarından oluşan molekülleri etkileştirerek moleküllerin hangi şartlar altında nasıl yıkıma uğradığını araştıracaktır. Bu yıkım esnasında sistemdeki elektronun hangi atomda kalacağı, lazer parametreleri ile kontrol edilebilmektedir. Projenin amacı, bu kontrolün molekülün kütlesine nasıl bağlı olduğunu araştırmaktır. Böylece bu olgunun ardındaki fizik aydınlatılacaktır. Bu sayede elde edilecek bilgi ise DNA'nın seçili parçalanması, C-H aktifleştirilmesi, Nükleer Reaktörlerde ağır su kullanımına yeni kaynak sağlanması gibi yeni teknolojilere uygulanabilecektir.

SIMULAB kapsamında gerçekleştirilecek bu projede başta yürütücü öğretim elemanımız Arş.Gör.Saba Arife KARAKAŞ'a olmak üzere tüm proje elemanlarına başarılar dileriz.

simus.jpg (2.90 MB)

HIZLI ERİŞİM