Fen-Edebiyat FakültesiFizik

Fizik

Burslar

YABANCI ÖĞRENCİLER İÇİN TÜRKİYE BURSLARI  (19 Nisan-19 Mayıs 2014)

Türkiye Bursları Lisans Burs Programları, tüm ülkelerden başarılı uluslararası öğrencilerin Türkiye'deki lisans eğitimleri için Türkiye Cumhuriyeti devlet kurumları tarafından sağlanan burs programlarıdır.

http://www.turkiyeburslari.gov.tr/

 

Türk Eğitim Vakfı Bursu

2013-2014 Eğitim-Öğretim döneminde Türk Eğitim Vakfına yapılacak burs başvuruları, 20 Ekim'e kadar başvuruları alınmaktadır. Bölüm Başkanlığına başvurun.

 

Jean Monnet Bursu (http://www.jeanmonnet.org.tr)

Jean Monnet Burs Programı 1989 yılında Türkiye Cumhuriyeti ile Avrupa Komisyonu arasında imzalanan bir anlaşma çerçevesinde başlamıştır. 

Bursun Amacı: Türkiye Cumhuriyeti’nin AB’ye tam üyelik hedefi çerçevesinde, AB alanında uzmanlaşmış personel sayısının artırılması ve müktesebatın etkin bir biçimde uygulanabilmesi için gerekli idari kapasitenin oluşturulmasını amaçlamaktadır. 

Bursun Kapsamı: Jean Monnet Bursları, ülkemizin AB'ye uyum süreci ve AB Müktesebatı ile doğrudan ilgili konularda gerçekleştirilecek yüksek lisans eğitimi veya araştırma çalışmalarına tahsis edilmektedir. Bu nedenle, diğer lisansüstü burs programlarından farklı olarak yalnızca belirtilen AB müktesebat başlıklarında yapılacak çalışmalara burs verilmesi öngörülmektedir. Bu konular şunlardır: Malların Serbest Dolaşımı, İşçilerin Serbest Dolaşımı, İş Kurma Hakkı ve Hizmet Sunumu Serbestisi, Sermayenin Serbest Dolaşımı, Kamu Alımları, Şirketler Hukuku, Fikri Mülkiyet Hukuku, Rekabet Politikası, Mali Hizmetler, Bilgi Toplumu ve Medya, Tarım ve Kırsal Kalkınma, Gıda Güvenliği, Veterinerlik ve Bitki Sağlığı, Balıkçılık, Taşımacılık Politikası, Enerji, Vergilendirme, Ekonomik Kriterler veya Ekonomik ve Parasal Politika, İstatistik, Sosyal Politika ve İstihdam, İşletmeler ve Sanayi Politikası, Trans-Avrupa Şebekeleri, Bölgesel Politika ve Yapısal Araçların Koordinasyonu, Yargı ve Temel Haklar, Adalet, Özgürlük ve Güvenlik, Bilim ve Araştırma, Eğitim ve Kültür, Çevre, Tüketicinin ve Sağlığın Korunması, Ortak Ticaret Politikası (Gümrük Birliği ve/veya Dış İlişkiler), Mali Kontrol, Dış, Güvenlik ve Savunma Politikaları.

Jean Monnet Burs Programının 2014-2015 akademik yılına ilişkin başvurular 10 Aralık 2013 tarihinde başlamış olup 10 Şubat 2014 tarihine kadar devam edecektir. Ayıntılı bilgi için tıklayınız.

 

TESYEV (Türkiye Engelliler Spor Yardım ve Eğitim Vakfı) Yüksek Öğretim Bursları

http://www.tesyev.org/default.aspx

(Başvuru Dekanlığa yapılacaktır; Son başvuru Tarihi: 25 Eylül2012; Başvuru formu linkte vardır veya bölüm başkanına başvurunuz.)

 

Üniversite Bursu  (Form için Tıkla) (Başvurunuzu 1 Ekim 2012 Pazartesi gününe kadar Burs Komitesine başvurunuz. Burs Komitesi: Doç. Dr. Cumali Tav, Yrd. Doç. Dr. Fatih Dumludağ, Yrd. Doç. Bülent Akkoyunlu)

 

Hacı Ömer Sabancı Vakfı burs yönetmeliği şartlarına uygun MF-2 puanlı 1 kişiye burs verilmektedir (Fakülte içinde bir kişiye). İlgili yönetmeliği ve başvuru formunu aşağıdaki bağlantıdan okuyup doldurarak (bölüm başkanına uğrayarak alabilirsiniz) bölüm başkanına teslim ediniz. 

http://www.sabancivakfi.org/sayfa/burslar

 

Burs ve Yardımlar (Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı Sitesinden)

Kredi yurtlar kurumu tarafından; Türkiye sınırları içerisinde yüksek öğrenim gören başarılı ve ihtiyaç sahibi öğrencilere 5102 sayılı Yüksek Öğrenim Öğrencilerine Burs, Kredi verilmesine ilişkin Kanun hükümlerine göre burs karşılıksız verilen paradır. Karşılıklı verilen burs ise öğrenim kredisidir. Kredi Yurtlar Kurumu öğrencilere öğrenim kredisi de vermektedir ancak bunun ileriki yıllarda geri ödenmesi gerekir. Üniversitemiz tarafından her yıl belirlenen 659 başarılı ve mali açıdan yetersiz öğrenciye, Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu aracılığıyla ücretsiz verilir.

Üniversitemizde öğrenciler için çeşitli burs olanakları sağlanmaktadır:

Öğrencileri mali açıdan desteklemek ve onları iş hayatına hazırlamak için ‘Yarı Zamanlı Öğrenci Çalışma Programı’vardır. Bu program kapsamında, öğrenciler derslerinden arta kalan zamanlarında çalışma süresi maksimum 60 saat olarak, idari ve akademik birimlerde çalışabilirler. 115 öğrenciye bu kapsamda burs da verilmektedir. Yılda 1400 öğrenci bu programdan yararlanmaktadır.

Konaklama Bursu: Kampüs içinde 563 öğrenci kapasiteli kız öğrenci yurtları bulunmaktadır. Finansal koşulları yetersiz 110 kız öğrenciye ücretsiz konaklama imkânı sağlanır.

Marmara Üniversitesi Yemek Bursu:

Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı tarafından talep üzerine öğrencilerimize sağlanmış öğle ve akşam yemeklerini kapsayan karşılıksız burstur. 2003 yılında 150 kişi ile başlanan yemek bursu 2009 yılına gelindiğinde 1500 kişi, 2011-2012 eğitim öğretim yılında ise 2200 kişiye ulaşmıştır.

Eğitim-öğretim yılı başında web üzerinden online başvurular alınmakta, kazanan öğrencilerimizden başvuru esnasında beyan eden durumlarını gösteren belgeleri getirenler, bir yıl boyunca Kampüs Kart üzerinden tanımlanan ücretsiz yemek bursu ile her gün 2200 öğrenci ücretsiz yemek yiyebilmektedir.

Burs Veren Diğer Kurum ve Kuruluşlar:

Ayrıca öğrencilerimiz, diğer kamu kurum ve sivil toplum kuruluşlarının burs olanaklarından da yararlanabilirler.

Burs ve yardımlar konusunda detaylı bilgi için Kredi ve Yurtlar Kurumunun web sayfasını ve Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı web sayfasını ziyaret edebilirsiniz.

Bu sayfa Fizik tarafından en son 21.04.2016 17:58:14 tarihinde güncellenmiştir.