Fen-Edebiyat FakültesiFizik

Fizik

Organik Tabanlı Malzemelerin Karakterizasyonu Araştırma Grubu

Araştırma Ekibi

Prof. Dr. Kadir ESMER

Aktif Öğrenciler

Gamze KÖSEM, Yüksek Lisans

Elif ÖZCAN, Yüksek Lisans

Ortak Araştırma (Koloboratif)  Öğretim Üyeleri 

Prof. Dr. Erdoğan Tarcan     (Kocaeli Üniversitesi, Fizik

Doç.Dr. Ersin Kayahan         (Kocaeli Üniversitesi, GMYO

Yrd. Doç. Dr. Uğur Kaya         (Kocaeli Üniversitesi, Fizik)

Doç. Dr. Seyfullah Madakbaş  (Marmara Üniversitesi, Kimya)

Projeler

 1.  Polianilin-bentonit nano kompozitlerin yapısal ve elektriksel karakteristikleri”, Marmara Üniversitesi Bilimsel Araştırmalar ve Projeler Koordinasyon Birimi, Araştırma Projesi, 2009-2010.
 2.  “Organik Alan Etkili Transistörlerin Tasarlanması, Fabrikasyonu ve Karakterizasyonu”, TÜBİTAK 1001 Araştırma Projesi, Aralık 2010-20133.  
 3. “Nano gözenekli silisyum ile elektro-optik tabanlı multi parametrik kimyasal,sensör üretimi ve insan sağlığına zararlı organik bileşik buharların tespiti”,TÜBİTAK 1001 Araştırma Projesi, No:111T357, Proje Y: E. Kayahan, 2011
 4. “Parafin/BaTiO3 ve PANİ/BaTiO3 Kompozitlerin Dielektrik Özelliklerinin İncelenmesi”, Marmara Üniversitesi Bilimsel Araştırmalar ve Projeler Koordinasyon Birimi, (Yüksek Lisans Tez projesi),  2011- 2012.
 5. “Epoksi bazlı Kil-Nanokompozitlerin Sentezi, Fiziksel, Kimyasal ve Mekanik Özelliklerinin İncelenmesi”Marmara Üniversitesi Bilimsel Araştırmalar ve Projeler Koordinasyon Birimi, B Tipi Araştırma Projesi, Proje Y: S. Madakbaş, 2011-2013
 6. “Sol-Gel Yöntemi ile Üretilen Fotokatalitik Oksit Yüzeylerle Atıksularında Bulunan Organik Kirletici Maddelerin Parçalanması”, Marmara Üniversitesi Bilimsel Araştırmalar Projeler Koordinasyon Birimi  (Doktora Tez Projesi), 2011-.
 7. “Organik İnce Film Transistörlerin Karakterizasyonu”, Marmara Üniversitesi Bilimsel Araştırmalar ve Projeler Koordinasyon Birimi, Alt Yapı Projesi, 2011-2013
 8. “Tiyofen Bazlı Organik Alan Etkili Transistörlerin Tasarlanması ve Karakterizasyonu İncelenmesi” , Marmara Üniversitesi Bilimsel Araştırmalar ve Projeler Koordinasyon Birimi, (Yüksek Lisans Tez Projesi), 2012-2013

Cihazlar

1.   JACOMEX, Glovebox Sistemi Cp (Concept) T4 model

2.   Perkin Elmer UV-VIS Lamda 35 Spectrometre

3.   Laurell Techonologies Corporation, Spin Coater

4.   Bell Photonics, Polarize Optik Mikroskop

5.   Wayne Kerr Electronics, Precision Impedance Analyzers 6500B series (Empedans Analizörü)

6.   Isıtıcılı manyetik karıştırıcılar

7.   UV lamba

8.   Etüv Fırın  

Araştırma Konuları 

 1. Kil-organik molekül kompozitlerin sentezlenmesi ve inorganik-organik etkileşmeleri spektroskopik yöntemle incelenmektedir.
 2. Nano boyutlarda farklı metal oksitler özelliklerine göre iletken/yalıtkan /yarıiletken polimerlerle sentezlenerek yeni nesil kompozitler elde edilmektedir.
 3. Hidrofobik yüzeylerde ve gözenekli silisyumda elektrik alan etkisi incelenmektedir.
 4. Üretilen farklı kompozit (nano) örneklerin yapısal karakterizasyonları, FT-IR, XRD ve UV-VIS spektroskopileri ile yapılmaktadır.
 5. Kompozit örneklerin elektrik ve dielektrik özellikleri, akım-voltaj değişimi ve kapasitif ölçümler ile yapılmaktadır.

Nanokompozitler, bir matris içerisinde nanometre büyüklüğünde parçacıkların dağılması ile oluşan malzemelerdir. İletken/yalıtkan/yarıiletken polimer nanokompozitler üzerine yapılan çalışmalarda, daha üstün özelliklere sahip yeni malzemeler hazırlamak ve daha kısa sürede, yüksek verimle nanokompozitler elde etmek amaçlanmaktadır. Yapılan araştırmalar neticesinde, polimerik nanokompozitlerin, istenen ve elde edilebilen üstün mekanik, ısıl ve elektrik özellikleri nedeni birçok alanda uygulama imkânı bulduğu gözlenmiştir. Günlük yaşantımızda oldukça önemli yere sahip olan polimer ve polimer katkılı malzemeler, iletkenlik özelliklerine göre, pillerde, elektronik devrelerde, fonksiyonel elektrotlarda ve sensörler gibi devre elemanlarında yoğun olarak kullanılmaktadır. Grubumuz disiplinler arası çalışmayı esas alarak, farklı polimerler özelliklerine göre bazı mineral ve/veya metal oksitler ile sentezlenerek, yeni nesil nanokompozitler üretmeyi amaçlanmaktadır. Üretilen nanokompozit örneklerin yapısal karakterizasyonları ve dielektrik özellikleri incelenerek,  daha üstün özelliklere sahip malzemelerin; şarj olabilen pil yapımı, elektronik alet (transistör, kapasitör,  sensör) yapımı, iyon seçici elektrot yapımı, korozyon önleme, foto elektrokimyasal hücreler gibi teknolojik kullanıma olumlu katkıları hedeflenmektedir. 

 

Bu sayfa Fizik tarafından en son 29.11.2016 13:03:37 tarihinde güncellenmiştir.