Fen-Edebiyat FakültesiFizik

Fizik

Süperiletkenlik ve Simulasyon Araştırma Grubu

Araştırma Ekibi

Prof. Dr. Şahin AKTAŞ 

(Ulusal Süperiletkenlik Araştırma Merkezi Marmara Üniversitesi Temsilcisi)

Aktif Öğrenciler

Muhammet ARUCU; Doktora, Tez Konusu: Nano Ölçekli Manyetik Parçacıkların Monte-Carlo Simülasyon Tekniği İle Karakterizasyonlarının Belirlenmesi

İzzet Paruğ DURU; Doktora, Tez Konusu: Çok Boyutlu Kuantum Sistemlerde Kuantum Monte Carlo Algoritmaları Kullanılarak Dolaşıklığın Ölçülmesi

Nazlı ATİKER, Yüksek Lisans, Ferromanyetik Nano Parçacıkların Manyetik Histerisinin Monte Carlo Yöntemi ile İncelenmesi

İşbirliği Yapılan Kurumlar 

Ulusal Süperiletkenlik Araştırma Merkezi (http://usmal.ankara.edu.tr/)

Ortak Araştırma (Koloboratif) Öğretim Üyeleri

Doç. Dr. Lütfü ARDA (Bahçeşehir Üniversitesi)

Dr. Richard Evans   (The University of York-UK)

Süperiletkenlik Araştırma Grubu

Araştırma Ekibi

Prof. Dr. Şahin Aktaş, Muhammet Arucu, Lütfi Arda, Ahmet Onur Gazioğlu, Selçuk Hacıömeroğlu

Grubun başlıca araştırmaları arasında Süperiletkenlerin manyetik özelliklerinin incelenmesi, Manyetik vorteks dinamiği ve iletim akımına etkisinin incelenmesi (Pinning dinamiği), Süperiletken tel ve şerit (Sol-jel metodu) yapım teknikleri sayılabilir.

Mezun Öğrenciler

Doktora

Lütfi ARDA, "(Gd1-xHox)2O3 Tampon Tabaka Üzerine YbBCO Süperiletken Filmlerin Geliştirilmesi ve Karakterizasyonu", Marmara Üniv., Fen Bilimleri Enstitüsü, İstanbul 2004

Yüksek Lisans

Ahmet Onur GAZİOĞLU, "Pancake Modeli ile 3 Boyutlu Vorteks Dinamiği", Marmara Üniv., Fen Bilimleri Enstitüsü, İstanbul 2007

Muhammet ARUCU, "İletkenlik Akımının Manyetik Vorteks Örğüsünün Hal Değişikliğine Etkisinin İncelenmesi", Marmara Üniv., Fen Bilimleri Enstitüsü, İstanbul 2006

Selçuk HACIÖMEROĞLU, "İkinci Tür Süperiletkenlerde Yüksek Sıcaklıkta Vorteks Dinamiği", Marmara Üniv., Fen Bilimleri Enstitüsü, İstanbul 2005

Lütfi ARDA, "II Tip Üstüniletkenlerde Vortex-Vortex ve Vortex-Pinning Etkileşmelerinin Numerik Metodla İncelenmesi", Gazi Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Ankara 1997  

Simülasyon (Modelleme) Araştırma Grubu

Araştırma Ekibi

Prof. Dr. Şahin Aktaş, Muhammet Arucu, İzzet Paruğ Duru, Nazlı Atiker

Grubun Araştırma konuları arasında Maddenin manyetik özelliklerinin (Ferromanyetik, Paramanyetik..) simülasyon teknikleriyle araştırılmasıdır. Monte Carlo simülasyon teknikleri kullanılmaktadır. Günümüz bilgisayar teknolojilerinin ulaştığı hız ve kapasite  “Sayısal Hesaplama”  alanının Fizikte giderek artan önemde kullanılmaktadır.

Sayısal Hesaplama Merkezimize Yüksek Hız ve Kapasitede Hesaplamalar yapabilecek dört adet “İş İstasyonu” alınmıştır.

Mevcut Öğrenciler

İzzet Paruğ DURU, Doktora Tez Konusu:Çok Boyutlu Kuantum Sistemlerde Kuantum Monte Carlo Algoritmaları Kullanılarak Dolaşıklığın Ölçülmesi

Nazlı ATİKER, Yüksek Lisans, Ferromanyetik Nano Parçacıkların Manyetik Histerisinin Monte Carlo Yöntemi ile İncelenmesi

Mezun Öğrenciler

Doktora

Muhammet ARUCU, Doktora Tez Konusu:Nano Ölçekli Manyetik Parçacıkların Monte-Carlo Simülasyon Tekniği İle Karakterizasyonlarının Belirlenmesi

Yüksek Lisans

Burç ALTUNAY, "Ferrimanyetik Filmlerin Manyetik Özelliklerinin Monte Carlo Metodu ile İncelenmesi”, Marmara Üniv., Fen Bilimleri Enst., İstanbul 2010

Murat TANDOĞAN, "Monte Carlo Metodu ile İnce Filmlerde Kristal Yapının Oluşmasının İncelenmesi”, Marmara Üniv., Fen Bilimleri Enst., İstanbul 2009

Çetin KURT, "Ferromanyetik Filmlerin Özelliklerinin Monte Carlo Metodu ile İncelenmesi", Marmara Üniv., Fen Bilimleri Enstitüsü, İstanbul 2008

Selim ÖKMEN, "Katılarda İyon İletiminin Boşluk-İyon Yerdeğiştirme Metodu İle İki Boyutlu Sistemlerde Sayısal Simülasyonu", Marmara Üniv., Fen Bilimleri Enstitüsü, İstanbul 2005

Murat KARAĞÖZ, "İki Boyutlu Ferromagnetik Bölğelerin Gelişiminin Monte-Carlo Metodu ile İncelenmesi", Marmara Üniv., Fen Bilimleri Enstitüsü, İstanbul 2002

Serdar ÜNLÜ, "Monte Carlo Metodu Kullanılarak İki Boyutlu Paramagnetik Ve Ferromagnetik Sistemlerin İncelenmesi", Marmara Üniv., Fen Bilimleri Enstitüsü, İstanbul 2002

 

Bu sayfa Fizik tarafından en son 21.11.2016 13:55:43 tarihinde güncellenmiştir.