Fen-Edebiyat FakültesiFizik

Fizik

Pozitron/Pozitronyum Laboratuvarı Hizmeti

Laboratuvar Altyapısı

Laboratuvarımızda iki ana sistem bulunmaktadır. Birincisi hacimsel malzemeleri incelemek için "Hızlı-Hızlı Sinyal Çakışması Sistemi" ve diğeri ince film ve malzemelerin yüzeyini incelemek için "Yavaş Pozitron Demeti Sistemi" mevcut durumdadır. Her iki sistem için pozitron ömür ölçmek için "ömür spektroskopisi" ve elektronla yok olan pozitronun çıkan gamma ışınımındaki elketronun momentumundan dolayı Doppler etkisini gözlemlemek için "Doppler Genleşmesi Spektroskopisi" mevcuttur. 

MARMARA POZİTRON/POZİTRONYUM LABORATUVARI


Hızlı-Hızlı Sinyal Çakışması Sistemi:

Pozitronyum Annihilasyon Yokolma Spektroskopisi (PALS, PLTAS)

Doppler Genleşmesi Radyasyon Spektroskopisi (DBAR)

Yavaş Pozitron Demeti Sistemi:

Doppler Genleşmesi Emisyon Spektroskopisi (DBES)

Pozitron Emisyon Ömür Spektroskopisi (PELS)

 

Laboratuvar Hizmetleri Ücretlendirme

Cinsi/Item Adet/Quantity* Ücret/Price** Yabancı Ülkeler için Ücret / Price for Foreign Countries
Pozitron Yokolma Ömür Ölçümü / Positron Annihilation Lifetime Measurement 1 750 TL 500 Euro
Pozitron Doppler Genleşmesi Ölçümü / Doppler Broadenning Annihilation Radiation Measurement 1 750 TL 500 Euro
Simha-Somscynsky Boşluk Teorisi Kullanılarak Serbest Hacim Analizi Hesabı / Free Volume Analysis Using the Simha Somcynsky Hole Theory 1 1000 TL 750 Euro
       
*Her bir örnek malzeme için talep edilen tek ölçüm ve analiz fiyatıdır. Aynı malzeme için farklı sıcaklıklarda ölçüm istenir se her bir sıcaklık için yukarda verilen fiyatlar üzerinden %50 indirimli fiyat uygulanır. 
**Türkiye’deki Üniversitelerden gelen taleplere %30 indirim yapılmaktadır. 
Fiyatlara KDV dahil değildir.      
       
Pozitron Yokolma Ömür Ölçümü (Positron Annihilation Lifetime Measurement)(PALS)
Pozitron Yokolma Spektroskopisi kullanılarak pozitronun olası 3 (isteğe bağlı olarak 4) ömrü ve şiddeti hesaplanacaktır. Bunlar para-Ps (t1 ve I1), doğrudan yokolma (t2 ve I2),  orto-Ps (t3 ve I3)’dır. Bu bilgilerden hareketle küresel varsaydığımız serbest hacim boşluk boyutu ve çapı değerleri hesaplanacaktır. Burada serbest hacim hesabı da ilave olarak hesaba eklenecektir.
       
Pozitron Doppler Genleşmesi Ölçümü
(Doppler Broadenning Annihilation Lifetime Measurement)(DBAR)
Doppler Genleşme spektrumu özel bir S ve W parametresi ile tanımlanır. S parametresinin hesabı merkezdeki düşük momentum kısmının alanı ile bütün eğrinin oluşturduğu alana oranı, W parametresi ise merkezden uzak yüksek momentum bölgesinin tüm spektruma oranı olarak hesaplanır. Her iki parametre hem kusur çeşitlerine hem de kusur konsantrasyonuna hassastır. Boşluğun/kusurun büyüklüğü S değeriyle, W parametresi ise yapısal boşluk/kusurların kimyasal özellikleri hakkında bilgi verir. 

Bu sayfa Fizik tarafından en son 23.08.2017 03:04:15 tarihinde güncellenmiştir.