Atom ve Molekül Fiziği

Atom ve molekül fiziği, genel olarak atomun ve moleküllerin yapısı, enerji düzeyleri, dalga fonksiyonlari ve elektromanyetik geçişleri, atomlar arası bağlar, molüküler yapılar, atom modeli, atomik spektroskopide ince yapı ve aşırı ince yapı, spektroskopik gösterim ve enerji seviyeleri, geçiş olasılığı ve seçim kuralları, Zeeman olayı, Stark olayı, moleküler spektrum, iyonik bağlar, dönme, titireşim ve elektronik geçiş spektrumu, lazer gibi bölümleri- inceleyen fiziğin bir alt dalıdır. 

 

 

 

 

Öğretim Üyeleri ve Çalışma Alanları

Prof. Dr. Kadir ESMER (Anabilim Dalı Başkanı) Organik-inorganik moleküler etkileşmelerin spektroskopik yöntemle incelenmesi, FT-IR ve UV spektroskopileri, Polimer-kompozitlerin ve organik tabanlı malzemelerin elektrik-dielektrik özellikleri.

Prof. Dr. Cumali TAV Pozitron/Pozitronyum Fiziği

Doç. Dr. Erdi Ata Bleda

Doç. Dr. Ayşe YUMAK YAHŞİ  Elektron-iyon çarpışma süreçleri, elektronik yapı modellemesi, kararlı dianyon ve dikatyonlar.

 

Ortak Çalışma (Koloboratif) Öğretim Üyesi

Prof. Dr. Carl Trindle (Virginia Kimya, ABD)

Prof. Dr. M. S. Pindzola (Auburn Fizik, ABD)

Assis. Prof. Dr. Stuart Loch (Auburn Fizik, ABD)

Dr. Türker Topçu (Auburn Fizik, ABD)

Prof. Dr. Reinhold Schuch (Stockholm Fizik, İsveç)

Doç. Dr. Yusuf Atalay (Sakarya, Fizik)

Doç. Dr. Erdoğan Tarcan (Kocaeli, Fizik)

Doç. Dr. Seyfullah Madakbaş (Marmara, Kimya)

Dr. Uğur Kaya (Kocaeli, Fizik)

Çalışma Alanları ve Grupları

Teorik

Elektron-iyon Çarpışma Araştırma Grubu

Ultra-hızlı Elektron Dinamikleri Araştırma Grubu

Moleküllerin Geometrik, Spektroskopik, Elektronik ve Optik Özellikleri Araştırma Grubu

Deneysel

Organik Tabanlı Malzemelerin Karakterizasyonu Araştırma Grubu

Pozitron/Pozitronyum Fiziği Araştırma Grubu


Bu sayfa Physics tarafından en son 10.04.2020 22:53:40 tarihinde güncellenmiştir.

HIZLI ERİŞİM