Katıhal Fiziği

Katıhal fiziği genel anlamda maddenin katı haliyle ilgilenir ve maddenin teknolojik anlamda kullanımını belirleyen elektrik, manyetik, optik ve esneklik (mekanik) özelliklerini amorf veya kristal yapısına bakmadan temel fiziksel prensiplerden hareketle inceler. 

Katıhal Fiziği Anabilim Dalı öğretim üyelerinin çalışma alanları, maddenin elektrik, manyetik ve optik özelliklerinin belirlenmesine yoğunlaşmıştır.  Birçok deneysel altyapıya sahip olan bölümüz katıhal fiziği laboratuvarlarımızda metalik alaşım, yarıiletken, manyetik, ferromanyetik yarıiletken, tek-kristal, polikristal veya amorf yapıda nano-tel, nano-parçacık, ince film veya külçe olarak hazırlamak ve elektrik ve optik özellikleri sıfır alan altında 10-300K sıcaklık aralığında, manyetik ve yapısal özellikleri ortak çalışma grubumuz olan laboratuvarlarla birlikte incelenmektedir. Maddenin tanımlanmasında deneysel metotlarla elde edilen verilerin mevcut deneysel çalışmalarımızın yanında aynı zamanda teorik modelleme ve benzeşim teknikleriyle de malzemeye ait fiziksel parametreleri belirlenmektedir.

Öğretim Üyeleri ve Araştırma Alanları

Prof. Dr. Mustafa ALEVLİ (Anabilim Dalı Başkanı) Nitrat Bazlı Yarıiletkenler, Kimyasal Buhar Deposizasyonu. 

Prof. Dr. Şahin AKTAŞ Süperiletkenlik; vorteksler.

Doç. Dr. Fatih DUMLUDAĞ

Dr. Öğr. Üyesi Cengiz OKAY Manyetizma, Ferromanyetik Rezonans (FMR), Manyetik Granuler Filmler ve Nano-Parçacıklar, İyon Ekme Tekniği.

Dr. Öğr. Üyesi Ali ZERENTÜRK İlk Prensiplere Dayalı Fonksiyonel Malzeme Tasarımı, Nanoyapıların Termodinamik Karalılık Modelleri, Nanotüplerde Kusur Mühendisliği, Karbon Fullerenlerin Oluşum Mekanizması

Dr. Öğr. Üyesi Caner DEĞER Manyetik Malzemelerin Üretimi ve Karakterizasyonu, Spintronik Teknolojiler, İnce Film Büyütme ve Analiz, Mikromanyetik Simülasyonlar, İlk Prensiplere Dayalı Hesaplamalar

Araştırma Alanları ve Grupları

Deneysel

Nano Aygıtlar Araştırma Grubu

Maddenin Manyetik Özellikleri Araştırma Grubu

İnce Film Araştırma Grubu

Teorik

Süperiletkenlik ve Simülasyon Araştırma Grubu

Hesaplamalı Nanomalzeme Araştırma Grubu


Bu sayfa Physics tarafından en son 06.08.2020 10:08:57 tarihinde güncellenmiştir.

HIZLI ERİŞİM